Ljuskurva: RW Cep

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-04-29 23:18:00 2457873.4708  7.0
Vis
HGG 2017-04-22 21:41:00 2457866.4035  7.2
Vis
HGG 2017-04-19 20:52:00 2457863.3694  7.0
Vis
ANC 2017-01-21 17:19:00 2457775.2215  7.1
Vis
ANC 2016-12-27 17:50:00 2457750.2431  6.9
Vis
ANC 2016-12-08 18:44:00 2457731.2806  7.1
Vis
ANC 2016-09-12 18:57:00 2457644.2896  6.9
Vis
ANC 2016-09-06 19:06:00 2457638.2958  6.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RW+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png