Ljuskurva: RV Boo

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2019-08-14 21:18:00 2458710.3875 8.0
Vis
BEN 2019-08-02 21:55:00 2458698.4132 8.4
Vis
ANC 2019-07-24 21:46:00 2458689.4069 8.4
Vis
KAR 2019-05-12 21:08:00 2458616.3806 8.0
Vis
KAR 2019-04-29 20:38:00 2458603.3597 8.2
Vis
KAR 2019-04-21 20:32:00 2458595.3556 8.1
Vis
ANC 2018-09-28 18:11:00 2458390.2576 8.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RV+Boo&lastdays=365&showband=@BVRI&.png