Ljuskurva: RT Tri

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-11-14 08:05:42 2458436.8373 15.296
V
0.853
KTS 2018-10-15 04:17:36 2458406.6789 12.295
V
0.592
KTS 2018-09-28 10:49:52 2458389.9513 11.489
V
0.447
KTS 2018-08-30 03:51:50 2458360.6610 12.814
V
0.193
KTS 2018-08-19 03:35:34 2458349.6497 13.318
V
0.097
KTS 2018-08-09 03:55:17 2458339.6634 13.964
V
0.011
KTS 2018-03-06 20:17:31 2458184.3455 14.486
V
0.665
KTS 2018-03-03 03:17:51 2458180.6374 14.734
V
0.633
KTS 2018-01-21 20:30:46 2458140.3547 14.201
V
0.284
KTS 2018-01-12 20:04:42 2458131.3366 13.65
V
0.206
KTS 2018-01-02 23:26:35 2458121.4768 12.855
V
0.120
KTS 2017-12-27 01:27:24 2458114.5607 12.37
V
0.060
KTS 2017-12-23 01:41:13 2458110.5703 12.15
V
0.026
KTS 2017-12-14 23:28:45 2458102.4783 11.83
V
0.956


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RT+Tri&lastdays=365&showband=@BVRI&.png