Ljuskurva: RT Tri

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-03-06 20:17:31 2458184.3455 14.486
V
0.665
KTS 2018-03-03 03:17:51 2458180.6374 14.734
V
0.633
KTS 2018-01-21 20:30:46 2458140.3547 14.201
V
0.284
KTS 2018-01-12 20:04:42 2458131.3366 13.65
V
0.206
KTS 2018-01-02 23:26:35 2458121.4768 12.855
V
0.120
KTS 2017-12-27 01:27:24 2458114.5607 12.37
V
0.060
KTS 2017-12-23 01:41:13 2458110.5703 12.15
V
0.026
KTS 2017-12-14 23:28:45 2458102.4783 11.83
V
0.956
KTS 2017-12-05 23:18:40 2458093.4713 11.591
V
0.878
KTS 2017-11-16 02:31:03 2458073.6049 11.922
V
0.705
KTS 2017-11-01 03:06:02 2458058.6292 12.484
V
0.576
KTS 2017-10-21 04:40:56 2458047.6951 13.312
V
0.481
KTS 2017-10-08 02:14:38 2458034.5935 15.227
V
0.367
KTS 2017-09-23 02:30:02 2458019.6042 16.132
V
0.237
KTS 2017-09-20 02:24:51 2458016.6006 16.106
V
0.211
KTS 2017-09-13 02:09:53 2458009.5902 15.662
V
0.151
KTS 2017-09-12 03:13:23 2458008.6343 15.584
V
0.142
KTS 2017-09-06 01:57:12 2458002.5814 15.2
V
0.090


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RT+Tri&lastdays=365&showband=@BVRI&.png