Ljuskurva: RT Cyg

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-08-12 21:28:56 2458708.3951 8.9
Vis
0.266
ANC 2019-07-05 22:35:00 2458670.4410 8.0
Vis
0.066
ANH 2019-01-19 17:25:00 2458503.2257 8.2
Vis
0.187
ANH 2019-01-14 16:38:03 2458498.1931 8.0
Vis
0.161
ANC 2019-01-02 17:17:00 2458486.2201 8.3
Vis
0.098
ANH 2019-01-02 16:30:00 2458486.1875 7.4
Vis
0.098
ANH 2018-12-28 17:16:56 2458481.2201 7.3
Vis
0.071
ANH 2018-12-14 20:01:58 2458467.3347 7.2
Vis
0.998
ANH 2018-12-05 19:06:57 2458458.2965 7.4
Vis
0.951
BEN 2018-11-25 18:28:00 2458448.2694 7.8
Vis
0.898
ANH 2018-11-25 18:09:04 2458448.2563 8.0
Vis
0.898
ANC 2018-11-03 20:48:00 2458426.3667 10.5
Vis
0.783
BEN 2018-10-18 22:12:00 2458410.4250 11.5
Vis
0.699
BEN 2018-10-12 23:12:00 2458404.4667 11.9
Vis
0.668
ANC 2018-10-12 19:55:00 2458404.3299 11.8
Vis
0.667


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RT+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png