Ljuskurva: RT Aur

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-03-18 19:25:00 2458196.3090 5.6
Vis
0.334
KTS 2018-02-26 18:20:00 2458176.2639 5.4
Vis
0.957
KTS 2018-02-25 18:05:00 2458175.2535 5.8
Vis
0.686
KTS 2018-02-14 18:30:00 2458164.2708 5.9
Vis
0.740
KTS 2018-02-05 18:50:00 2458155.2847 5.5
Vis
0.330
KAR 2018-01-09 18:02:00 2458128.2514 5.8
Vis
0.078
KTS 2018-01-07 21:45:00 2458126.4063 5.6
Vis
0.584
KTS 2018-01-06 23:25:00 2458125.4757 5.6
Vis
0.334
KTS 2017-11-12 21:50:00 2458070.4097 5.8
Vis
0.563


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RT+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png