Ljuskurva: RT Aur

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum JD Mag. Band
KTS 2017-04-30 21:45:00 2457874.4063  5.1
Vis
KTS 2017-04-18 20:40:00 2457862.3611  5.9
Vis
KTS 2017-04-05 20:35:00 2457849.3576  5.5
Vis
KTS 2017-03-22 20:25:00 2457835.3507  5.7
Vis
KTS 2017-03-15 19:50:00 2457828.3264  5.7
Vis
KTS 2017-03-07 19:25:00 2457820.3090  5.6
Vis
KTS 2017-02-24 19:00:00 2457809.2917  5.6
Vis
KTS 2017-02-15 17:30:00 2457800.2292  5.1
Vis
KTS 2017-02-12 18:20:00 2457797.2639  5.5
Vis
KTS 2017-01-27 18:35:00 2457781.2743  5.1
Vis
KTS 2017-01-16 18:05:00 2457770.2535  5.1
Vis
KTS 2017-01-15 18:00:00 2457769.2500  5.8
Vis
KTS 2016-12-06 20:05:00 2457729.3368  5.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RT+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png