Ljuskurva: RT Aur

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-12-27 17:45:00 2458480.2396 5.7
Vis
0.495
KTS 2018-11-27 21:30:00 2458450.3958 5.8
Vis
0.490
KTS 2018-03-18 19:25:00 2458196.3090 5.6
Vis
0.334
KTS 2018-02-26 18:20:00 2458176.2639 5.4
Vis
0.957
KTS 2018-02-25 18:05:00 2458175.2535 5.8
Vis
0.686


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RT+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png