Ljuskurva: RT Aur

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-03-25 19:05:00 2458934.2951 5.3
Vis
0.299
KTS 2020-03-13 20:30:00 2458922.3542 5.1
Vis
0.096
KTS 2020-02-26 18:15:00 2458906.2604 5.9
Vis
0.779
KTS 2020-02-19 19:20:00 2458899.3056 5.6
Vis
0.914
KTS 2020-01-22 21:45:00 2458871.4063 5.6
Vis
0.430
KTS 2019-11-30 20:35:00 2458818.3576 5.2
Vis
0.200


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RT+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png