Ljuskurva: RS UMa

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-11 22:05:57 2458495.4208 8.7
Vis
0.922
KAR 2018-12-09 17:00:00 2458462.2083 8.7
Vis
0.794
KAR 2018-12-04 16:47:00 2458457.1993 8.9
Vis
0.775
KAR 2018-11-26 17:12:00 2458449.2167 9.7
Vis
0.745
ANH 2018-11-26 16:25:58 2458449.1847 9.5
Vis
0.745
BEN 2018-11-25 16:35:00 2458448.1910 9.4
Vis
0.741
BEN 2018-10-18 17:20:00 2458410.2222 12.2
Vis
0.595
ANH 2018-04-17 20:07:00 2458226.3382 10.1
Vis
0.890
ANH 2018-04-10 20:51:04 2458219.3688 10.0
Vis
0.863


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RS+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png