Ljuskurva: RS Ori

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-03-18 20:05:00 2458196.3368 8.0
Vis
0.953
KTS 2018-03-16 18:35:00 2458194.2743 8.6
Vis
0.680
KTS 2018-02-26 18:05:00 2458176.2535 8.2
Vis
0.298
KTS 2018-02-14 18:05:00 2458164.2535 8.7
Vis
0.713
KAR 2018-02-05 18:16:00 2458155.2611 8.6
Vis
0.524
KTS 2018-02-05 18:00:00 2458155.2500 8.5
Vis
0.523
KTS 2017-12-21 18:15:00 2458109.2604 8.5
Vis
0.445
KTS 2017-12-03 19:10:00 2458091.2986 8.1
Vis
0.071
KTS 2017-11-23 20:10:00 2458081.3403 8.8
Vis
0.755
KTS 2017-11-12 22:15:00 2458070.4271 8.4
Vis
0.313


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RS+Ori&lastdays=365&showband=@BVRI&.png