Ljuskurva: RS Ori

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-01-02 18:40:00 2458486.2778 8.1
Vis
0.270
KTS 2018-11-27 21:40:00 2458450.4028 8.7
Vis
0.529
KTS 2018-03-18 20:05:00 2458196.3368 8.0
Vis
0.953
KTS 2018-03-16 18:35:00 2458194.2743 8.6
Vis
0.680
KTS 2018-02-26 18:05:00 2458176.2535 8.2
Vis
0.298


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RS+Ori&lastdays=365&showband=@BVRI&.png