Ljuskurva: RS Cnc

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-05 20:50:03 2458548.3681 6.3
Vis
ANH 2019-01-11 21:49:58 2458495.4097 6.7
Vis
BEN 2018-05-08 22:23:00 2458247.4326 6.5
Vis
ANH 2018-04-17 21:15:59 2458226.3861 5.8
Vis
ANH 2018-04-10 20:22:59 2458219.3493 5.8
Vis
ANH 2018-03-29 19:17:02 2458207.3035 5.7
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RS+Cnc&lastdays=365&showband=@BVRI&.png