Ljuskurva: RS And

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-01 18:14:58 2458544.2604 8.9
Vis
0.156
ANH 2019-01-19 17:52:56 2458503.2451 8.6
Vis
0.855
ANH 2019-01-11 20:41:59 2458495.3625 8.4
Vis
0.797
ANH 2018-11-28 16:15:01 2458451.1771 8.2
Vis
0.472
ANH 2018-11-26 19:41:57 2458449.3208 8.5
Vis
0.458
ANH 2018-10-28 19:28:59 2458420.3118 9.2
Vis
0.245
ANH 2018-10-14 19:15:01 2458406.3021 9.1
Vis
0.142
ANH 2018-10-07 19:58:56 2458399.3326 9.2
Vis
0.091
ANH 2018-09-28 18:21:01 2458390.2646 9.2
Vis
0.024
ANH 2018-09-16 00:09:56 2458377.5069 9.0
Vis
0.930
ANH 2018-09-02 20:03:59 2458364.3361 9.5
Vis
0.833
ANH 2018-08-10 22:39:56 2458341.4444 8.7
Vis
0.665


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RS+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png