Ljuskurva: RR CrB

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2019-08-14 20:44:00 2458710.3639 7.9
Vis
BEN 2019-08-08 21:39:00 2458704.4021 7.8
Vis
BEN 2019-08-01 21:41:00 2458697.4035 7.9
Vis
KAR 2019-08-01 21:07:00 2458697.3799 7.8
Vis
KAR 2019-07-25 21:39:00 2458690.4021 8.0
Vis
BEN 2019-07-24 22:17:00 2458689.4285 8.0
Vis
BEN 2018-11-25 16:15:00 2458448.1771 8.0
Vis
KAR 2018-11-16 16:54:00 2458439.2042 8.1
Vis
ANC 2018-11-03 16:54:00 2458426.2042 8.0
Vis
KAR 2018-11-03 16:50:00 2458426.2014 8.0
Vis
KAR 2018-10-18 18:09:00 2458410.2563 7.9
Vis
BEN 2018-10-18 17:06:00 2458410.2125 7.7
Vis
KAR 2018-10-14 17:54:00 2458406.2458 7.9
Vis
BEN 2018-10-13 18:05:00 2458405.2535 7.8
Vis
KAR 2018-10-10 18:42:00 2458402.2792 7.9
Vis
KAR 2018-10-07 17:57:00 2458399.2479 7.8
Vis
BEN 2018-10-03 18:41:00 2458395.2785 7.8
Vis
KAR 2018-10-03 18:22:00 2458395.2653 7.9
Vis
KAR 2018-10-02 18:14:00 2458394.2597 7.8
Vis
KAR 2018-10-01 18:32:00 2458393.2722 7.8
Vis
ANC 2018-09-28 18:02:00 2458390.2514 7.9
Vis
KAR 2018-09-24 18:20:00 2458386.2639 7.8
Vis
ANC 2018-09-15 18:39:00 2458377.2771 8.1
Vis
ANC 2018-09-09 19:04:00 2458371.2944 8.1
Vis
KAR 2018-09-03 19:20:00 2458365.3056 7.8
Vis
KAR 2018-09-02 19:19:00 2458364.3049 7.8
Vis
BEN 2018-08-24 20:01:00 2458355.3340 7.9
Vis
BEN 2018-08-20 20:36:00 2458351.3583 7.9
Vis
KAR 2018-08-20 20:02:00 2458351.3347 7.9
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=RR+CrB&lastdays=365&showband=@BVRI&.png