Ljuskurva: R Vul

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-08-16 20:13:03 2458712.3424 8.0
Vis
0.064
ANH 2019-08-12 21:12:57 2458708.3840 8.2
Vis
0.035
ANH 2019-08-05 21:03:01 2458701.3771 8.5
Vis
0.983
ANC 2019-07-25 21:24:00 2458690.3917 9.6
Vis
0.903
ANC 2019-07-19 22:00:00 2458684.4167 9.9
Vis
0.859
ANC 2019-07-10 21:54:00 2458675.4125 11.1
Vis
0.793
KAR 2018-12-09 17:20:00 2458462.2222 9.6
Vis
0.229
KAR 2018-12-04 17:20:00 2458457.2222 9.4
Vis
0.192
KAR 2018-11-27 17:06:00 2458450.2125 9.1
Vis
0.140
ANH 2018-11-26 16:09:59 2458449.1736 8.7
Vis
0.133
ANH 2018-11-19 16:57:56 2458442.2069 8.8
Vis
0.082
ANC 2018-09-15 18:57:00 2458377.2896 13.7
Vis
0.605
ANC 2018-09-08 19:04:00 2458370.2944 13.3
Vis
0.554


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Vul&lastdays=365&showband=@BVRI&.png