Ljuskurva: R Vir

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-08 22:09:59 2458551.4236 6.5
Vis
0.066
KTS 2019-02-28 22:30:00 2458543.4375 6.4
Vis
0.011
ANH 2019-01-14 04:19:03 2458497.6799 9.2
Vis
0.697
KTS 2018-05-22 21:35:00 2458261.3993 6.8
Vis
0.074
KTS 2018-05-14 21:30:00 2458253.3958 6.4
Vis
0.020
KTS 2018-05-11 21:35:00 2458250.3993 6.5
Vis
0.999
KTS 2018-05-08 21:25:00 2458247.3924 6.6
Vis
0.978
KTS 2018-05-07 22:40:00 2458246.4444 6.7
Vis
0.972
KTS 2018-05-03 20:55:00 2458242.3715 7.0
Vis
0.944
ANH 2018-04-18 21:06:02 2458227.3792 7.9
Vis
0.841
ANH 2018-04-13 20:31:03 2458222.3549 8.1
Vis
0.806
ANH 2018-04-06 20:08:00 2458215.3389 9.1
Vis
0.758
ANH 2018-03-26 19:39:56 2458204.3194 9.7
Vis
0.683


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Vir&lastdays=365&showband=@BVRI&.png