Ljuskurva: R Vir

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum JD Mag. Band
KTS 2017-04-22 21:20:00 2457866.3889  10.1
Vis
KTS 2017-04-18 21:20:00 2457862.3889  9.9
Vis
KTS 2017-04-05 21:15:00 2457849.3854  8.5
Vis
KTS 2017-03-23 22:30:00 2457836.4375  7.4
Vis
KTS 2016-05-25 22:00:00 2457534.4167  7.3
Vis
KTS 2016-05-11 21:20:00 2457520.3889  6.9
Vis
KTS 2016-05-04 21:10:00 2457513.3819  7.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Vir&lastdays=365&showband=@BVRI&.png