Ljuskurva: R Vir

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-04-18 21:06:02 2458227.3792 7.9
Vis
0.841
ANH 2018-04-13 20:31:03 2458222.3549 8.1
Vis
0.806
ANH 2018-04-06 20:08:00 2458215.3389 9.1
Vis
0.758
ANH 2018-03-26 19:39:56 2458204.3194 9.7
Vis
0.683


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Vir&lastdays=365&showband=@BVRI&.png