Ljuskurva: R UMa

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-05-07 21:10:56 2458611.3826 9.2
Vis
0.260
ANH 2019-04-26 21:13:58 2458600.3847 8.6
Vis
0.223
ANH 2019-04-08 20:11:02 2458582.3410 8.1
Vis
0.163
KAR 2019-04-01 19:09:00 2458575.2979 7.7
Vis
0.140
ANH 2019-03-29 23:54:57 2458572.4965 7.6
Vis
0.131
KAR 2019-03-28 19:03:00 2458571.2937 7.7
Vis
0.127
KAR 2019-03-18 18:41:00 2458561.2785 7.4
Vis
0.093
KAR 2019-03-11 18:25:00 2458554.2674 7.2
Vis
0.070
ANH 2019-02-27 04:36:02 2458541.6917 6.8
Vis
0.028
KAR 2019-02-11 17:35:00 2458526.2326 6.8
Vis
0.977
KAR 2019-01-29 17:20:00 2458513.2222 7.4
Vis
0.934
ANH 2018-08-04 21:27:04 2458335.3938 10.3
Vis
0.343


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png