Ljuskurva: R UMa

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-08-04 21:27:04 2458335.3938 10.3
Vis
0.343
HGG 2018-05-24 21:41:00 2458263.4035 8.0
Vis
0.105
HGG 2018-05-11 22:19:00 2458250.4299 7.4
Vis
0.061
ANH 2018-05-10 22:37:03 2458249.4424 7.3
Vis
0.058
ANH 2018-05-05 20:55:58 2458244.3722 7.2
Vis
0.041
ANH 2018-04-17 20:28:01 2458226.3528 7.4
Vis
0.982
ANH 2018-04-10 20:11:02 2458219.3410 7.1
Vis
0.958
ANH 2018-03-28 20:15:04 2458206.3438 7.8
Vis
0.915
ANH 2018-03-21 20:17:57 2458199.3458 8.5
Vis
0.892
HGG 2017-12-28 04:28:07 2458115.6862 12.662
V
0.614
KAR 2017-11-08 17:37:00 2458066.2340 12.2
Vis
0.450
KAR 2017-11-06 17:39:00 2458064.2354 12.0
Vis
0.443
KAR 2017-10-30 18:08:00 2458057.2556 11.9
Vis
0.420
KAR 2017-10-25 19:08:00 2458052.2972 11.8
Vis
0.404


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png