Ljuskurva: R Tri

Totalt antal observationer: 28
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2019-04-01 19:20:00 2458575.3056 8.4
Vis
0.261
KAR 2019-03-28 19:18:00 2458571.3042 7.9
Vis
0.246
KAR 2019-03-18 18:35:00 2458561.2743 7.3
Vis
0.208
BEN 2019-03-11 18:58:00 2458554.2903 7.4
Vis
0.182
KAR 2019-03-11 18:49:00 2458554.2840 7.1
Vis
0.182
ANH 2019-03-08 20:05:59 2458551.3375 7.0
Vis
0.171
KAR 2019-01-29 17:24:00 2458513.2250 6.2
Vis
0.027
KTS 2019-01-20 17:30:00 2458504.2292 6.5
Vis
0.993
KAR 2019-01-17 16:47:00 2458501.1993 6.3
Vis
0.981
ANH 2019-01-11 17:57:59 2458495.2486 6.5
Vis
0.959
KAR 2019-01-09 17:12:00 2458493.2167 7.2
Vis
0.951
KTS 2019-01-02 17:50:00 2458486.2431 7.9
Vis
0.925
KAR 2019-01-02 17:26:00 2458486.2264 8.3
Vis
0.925
ANH 2018-12-28 16:51:01 2458481.2021 8.2
Vis
0.906
KTS 2018-12-27 17:10:00 2458480.2153 8.6
Vis
0.902
KAR 2018-12-25 16:48:00 2458478.2000 8.7
Vis
0.895
ANH 2018-12-14 19:37:03 2458467.3174 8.8
Vis
0.854
KAR 2018-12-09 17:23:00 2458462.2243 9.2
Vis
0.834
KAR 2018-12-04 17:35:00 2458457.2326 9.2
Vis
0.816
ANH 2018-11-27 18:42:02 2458450.2792 9.5
Vis
0.789
KAR 2018-11-27 16:58:00 2458450.2069 9.6
Vis
0.789
KTS 2018-11-25 19:45:00 2458448.3229 10.0
Vis
0.782
KAR 2018-11-25 17:18:00 2458448.2208 9.5
Vis
0.782
ANH 2018-11-16 21:45:56 2458439.4069 10.0
Vis
0.748
ANH 2018-11-02 19:39:04 2458425.3188 10.4
Vis
0.695
KTS 2018-10-28 19:10:00 2458420.2986 10.8
Vis
0.676
KTS 2018-08-17 23:40:00 2458348.4861 11.2
Vis
0.405
ANH 2018-08-13 22:04:56 2458344.4201 10.7
Vis
0.390


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Tri&lastdays=365&showband=@BVRI&.png