Ljuskurva: R Sgr

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-18 17:35:00 2458410.2326 7.4
Vis
0.734
KTS 2018-10-10 17:55:00 2458402.2465 7.1
Vis
0.704
KTS 2018-09-03 21:00:00 2458365.3750 8.2
Vis
0.568


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Sgr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png