Ljuskurva: R Sge

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-18 18:10:00 2458410.2569 9.1
Vis
0.531
KTS 2018-10-10 18:20:00 2458402.2639 8.9
Vis
0.418
KTS 2018-09-24 19:25:00 2458386.3090 9.8
Vis
0.192
KTS 2018-09-03 21:35:00 2458365.3993 9.1
Vis
0.895
KTS 2018-08-17 22:15:00 2458348.4271 9.2
Vis
0.655
KTS 2018-07-03 22:45:00 2458303.4479 9.2
Vis
0.018
KTS 2018-06-25 22:50:00 2458295.4514 9.2
Vis
0.905


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Sge&lastdays=365&showband=@BVRI&.png