Ljuskurva: R Ser

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
BEN 2018-11-25 16:22:00 2458448.1819 11.4
Vis
0.428
BEN 2018-10-18 17:23:00 2458410.2243 10.5
Vis
0.321
BEN 2018-10-13 18:03:00 2458405.2521 10.2
Vis
0.307
BEN 2018-10-03 18:37:00 2458395.2757 10.0
Vis
0.278
ANC 2018-09-09 19:11:00 2458371.2993 9.3
Vis
0.211
BEN 2018-08-24 19:59:00 2458355.3326 8.7
Vis
0.166
BEN 2018-08-20 20:30:00 2458351.3542 8.6
Vis
0.155
ANC 2018-08-07 20:33:00 2458338.3562 8.0
Vis
0.118
KTS 2018-07-23 21:25:00 2458323.3924 7.1
Vis
0.076
KTS 2018-07-15 22:05:00 2458315.4201 6.8
Vis
0.053
KTS 2018-07-03 22:20:00 2458303.4306 6.5
Vis
0.019
KTS 2018-06-25 22:30:00 2458295.4375 6.3
Vis
0.997
KTS 2018-06-03 22:35:00 2458273.4410 6.3
Vis
0.935
KTS 2018-05-30 22:30:00 2458269.4375 6.4
Vis
0.923
KTS 2018-05-23 21:45:00 2458262.4063 6.5
Vis
0.904
KTS 2018-05-14 21:50:00 2458253.4097 7.2
Vis
0.878
KTS 2018-05-11 21:40:00 2458250.4028 7.5
Vis
0.870
ANH 2018-05-10 21:25:03 2458249.3924 7.9
Vis
0.867
ANH 2018-05-04 22:25:58 2458243.4347 8.7
Vis
0.850
ANC 2018-04-21 22:32:00 2458230.4389 9.7
Vis
0.813
ANH 2018-04-17 21:32:58 2458226.3979 10.6
Vis
0.802


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Ser&lastdays=365&showband=@BVRI&.png