Ljuskurva: R Sct

Totalt antal observationer: 33
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-07-21 23:40:00 2458321.4861 5.5
Vis
0.805
KTS 2018-07-16 22:55:00 2458316.4549 5.1
Vis
0.771
KTS 2018-07-15 22:00:00 2458315.4167 5.1
Vis
0.764
HGG 2018-07-07 22:24:00 2458307.4333 5.3
Vis
0.709
HGG 2018-07-04 23:25:00 2458304.4757 5.4
Vis
0.689
KTS 2018-07-03 22:30:00 2458303.4375 4.9
Vis
0.682
HGG 2018-07-02 22:45:00 2458302.4479 5.5
Vis
0.675
HGG 2018-07-01 22:42:00 2458301.4458 5.6
Vis
0.669
KTS 2018-06-25 23:05:00 2458295.4618 5.0
Vis
0.628
HGG 2018-06-17 22:59:00 2458287.4576 5.8
Vis
0.573
HGG 2018-06-02 23:29:00 2458272.4785 5.9
Vis
0.471
HGG 2018-06-01 23:15:00 2458271.4687 5.8
Vis
0.464
AKG 2017-11-13 16:45:00 2458071.1979 5.5
Vis
0.097
KTS 2017-11-06 17:25:00 2458064.2257 5.7
Vis
0.049
KTS 2017-10-29 17:00:00 2458056.2083 5.7
Vis
0.995
KTS 2017-10-09 17:40:00 2458036.2361 5.7
Vis
0.858
KTS 2017-10-06 18:10:00 2458033.2569 5.7
Vis
0.838
KTS 2017-09-26 18:45:00 2458023.2813 5.6
Vis
0.770
KTS 2017-09-18 21:05:00 2458015.3785 5.4
Vis
0.716
HGG 2017-09-10 19:47:00 2458007.3243 5.5
Vis
0.661
HGG 2017-08-25 19:57:00 2457991.3312 5.7
Vis
0.552
AKG 2017-08-23 21:30:00 2457989.3958 5.6
Vis
0.539
KTS 2017-08-22 20:20:00 2457988.3472 5.6
Vis
0.531
KTS 2017-08-16 20:35:00 2457982.3576 5.7
Vis
0.490
HGG 2017-08-16 20:31:00 2457982.3549 5.9
Vis
0.490
HGG 2017-08-10 20:45:00 2457976.3646 5.8
Vis
0.450
HGG 2017-08-07 21:31:00 2457973.3965 5.7
Vis
0.429
AKG 2017-08-02 21:25:00 2457968.3924 5.7
Vis
0.395
HGG 2017-08-01 22:59:00 2457967.4576 5.8
Vis
0.389
HGG 2017-07-30 21:08:00 2457965.3806 5.7
Vis
0.375
HGG 2017-07-29 21:37:00 2457964.4007 5.6
Vis
0.368
KTS 2017-07-27 22:25:00 2457962.4340 5.6
Vis
0.354
HGG 2017-07-27 21:50:00 2457962.4097 5.5
Vis
0.354


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Sct&lastdays=365&showband=@BVRI&.png