Ljuskurva: R Psc

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-18 19:05:00 2458410.2951 8.8
Vis
0.159
KTS 2018-10-10 20:40:00 2458402.3611 8.8
Vis
0.136
KTS 2018-09-03 22:35:00 2458365.4410 8.2
Vis
0.029
KTS 2018-08-17 23:25:00 2458348.4757 8.4
Vis
0.980


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Psc&lastdays=365&showband=@BVRI&.png