Ljuskurva: R Leo

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2017-12-04 04:36:02 2458091.6917 9.9
Vis
0.665
KTS 2017-05-25 22:40:00 2457899.4444 6.0
Vis
0.046
BEN 2017-05-24 22:41:00 2457898.4451 5.9
Vis
0.043
BEN 2017-05-06 20:54:00 2457880.3708 6.7
Vis
0.985
KTS 2017-05-05 21:05:00 2457879.3785 6.6
Vis
0.982
BEN 2017-04-30 21:19:00 2457874.3882 7.2
Vis
0.966
KTS 2017-04-30 20:45:00 2457874.3646 7.0
Vis
0.966
HGG 2017-04-26 20:41:00 2457870.3618 7.3
Vis
0.953
KTS 2017-04-22 21:15:00 2457866.3854 7.4
Vis
0.940
ANC 2017-04-22 20:50:00 2457866.3681 7.9
Vis
0.940
HGG 2017-04-21 23:05:00 2457865.4618 7.8
Vis
0.937
KTS 2017-04-18 21:15:00 2457862.3854 7.6
Vis
0.927
KAR 2017-04-18 19:55:00 2457862.3299 8.0
Vis
0.927
BEN 2017-04-17 22:10:00 2457861.4236 8.1
Vis
0.924
HGG 2017-04-17 20:18:00 2457861.3458 8.1
Vis
0.924
HGG 2017-04-16 20:53:00 2457860.3701 8.2
Vis
0.921
KTS 2017-04-05 21:05:00 2457849.3785 8.6
Vis
0.885
KAR 2017-04-05 19:38:00 2457849.3181 8.4
Vis
0.885
HGG 2017-03-26 20:44:00 2457839.3639 9.6
Vis
0.853
KTS 2017-03-23 21:45:00 2457836.4063 8.9
Vis
0.843
KAR 2017-03-22 19:01:00 2457835.2924 8.6
Vis
0.840
HGG 2017-03-18 21:27:00 2457831.3938 9.2
Vis
0.827
KAR 2017-03-17 18:45:00 2457830.2813 8.9
Vis
0.824
KTS 2017-03-15 19:40:00 2457828.3194 9.0
Vis
0.817
KAR 2017-03-15 18:17:00 2457828.2618 8.8
Vis
0.817
KTS 2017-03-07 19:15:00 2457820.3021 9.0
Vis
0.792
ANC 2017-02-24 18:29:00 2457809.2701 10.2
Vis
0.756


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Leo&lastdays=365&showband=@BVRI&.png