Ljuskurva: R Leo

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-04-26 20:41:00 2457870.3618  7.3
Vis
KTS 2017-04-22 21:15:00 2457866.3854  7.4
Vis
HGG 2017-04-21 23:05:00 2457865.4618  7.8
Vis
KTS 2017-04-18 21:15:00 2457862.3854  7.6
Vis
KAR 2017-04-18 19:55:00 2457862.3299  8.0
Vis
BEN 2017-04-17 22:10:00 2457861.4236  8.1
Vis
HGG 2017-04-17 20:18:00 2457861.3458  8.1
Vis
HGG 2017-04-16 20:53:00 2457860.3701  8.2
Vis
KTS 2017-04-05 21:05:00 2457849.3785  8.6
Vis
KAR 2017-04-05 19:38:00 2457849.3181  8.4
Vis
HGG 2017-03-26 20:44:00 2457839.3639  9.6
Vis
KTS 2017-03-23 21:45:00 2457836.4063  8.9
Vis
KAR 2017-03-22 19:01:00 2457835.2924  8.6
Vis
HGG 2017-03-18 21:27:00 2457831.3938  9.2
Vis
KAR 2017-03-17 18:45:00 2457830.2813  8.9
Vis
KTS 2017-03-15 19:40:00 2457828.3194  9.0
Vis
KAR 2017-03-15 18:17:00 2457828.2618  8.8
Vis
KTS 2017-03-07 19:15:00 2457820.3021  9.0
Vis
ANC 2017-02-24 18:29:00 2457809.2701  10.2
Vis
KJA 2016-05-09 20:25:26 2457518.3510  8.2
Vis
BEN 2016-05-03 21:16:00 2457512.3861  8.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Leo&lastdays=365&showband=@BVRI&.png