Ljuskurva: R LMi

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
BEN 2018-05-18 21:54:00 2458257.4125 7.9
Vis
0.047
ANH 2018-05-10 21:18:00 2458249.3875 8.1
Vis
0.026
HGG 2018-05-09 22:28:00 2458248.4361 8.2
Vis
0.024
BEN 2018-05-08 22:15:00 2458247.4271 8.1
Vis
0.021
ANH 2018-05-04 21:18:00 2458243.3875 7.8
Vis
0.010
ANH 2018-04-21 20:29:02 2458230.3535 8.0
Vis
0.975
ANH 2018-04-11 20:10:01 2458220.3403 8.8
Vis
0.949
ANH 2018-04-02 19:25:58 2458211.3097 9.2
Vis
0.925
ANH 2018-03-17 22:01:03 2458195.4174 10.1
Vis
0.882
JMS 2018-02-05 19:12:00 2458155.3000 12.0
Vis
0.775


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+LMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png