Ljuskurva: R Gem

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-11 21:21:01 2458495.3896 10.0
Vis
0.919
BEN 2018-05-08 20:50:00 2458247.3681 8.3
Vis
0.249
BEN 2018-05-02 20:42:00 2458241.3625 8.0
Vis
0.233
BEN 2018-04-06 20:51:00 2458215.3687 7.5
Vis
0.162
ANH 2018-04-06 19:38:03 2458215.3181 7.2
Vis
0.162
ANC 2018-04-02 20:12:00 2458211.3417 7.9
Vis
0.152
ANH 2018-03-27 19:49:00 2458205.3257 7.1
Vis
0.135
ANH 2018-03-19 20:04:59 2458197.3368 7.0
Vis
0.114
KTS 2018-03-18 20:25:00 2458196.3507 7.0
Vis
0.111
KTS 2018-03-16 18:45:00 2458194.2813 6.9
Vis
0.105
ANH 2018-03-14 20:48:02 2458192.3667 7.0
Vis
0.100
ANH 2018-02-28 18:15:59 2458178.2611 6.7
Vis
0.062
KTS 2018-02-26 18:15:00 2458176.2604 6.6
Vis
0.057
ANH 2018-02-20 18:52:59 2458170.2868 6.5
Vis
0.041
KTS 2018-02-14 18:15:00 2458164.2604 6.4
Vis
0.024
ANH 2018-02-13 20:39:59 2458163.3611 6.2
Vis
0.022
HGG 2018-02-08 22:14:00 2458158.4264 6.5
Vis
0.009
KTS 2018-02-08 21:50:00 2458158.4097 6.4
Vis
0.008
ANH 2018-02-05 19:50:00 2458155.3264 6.2
Vis
0.000
KAR 2018-02-05 17:52:00 2458155.2444 6.4
Vis
0.000
KTS 2018-02-05 17:40:00 2458155.2361 6.5
Vis
0.000
ANH 2018-01-20 22:48:00 2458139.4500 6.6
Vis
0.957


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png