Ljuskurva: R Gem

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-19 20:03:59 2458562.3361 7.3
Vis
0.100
KTS 2019-03-19 19:45:00 2458562.3229 7.6
Vis
0.100
KAR 2019-03-18 19:05:00 2458561.2951 7.1
Vis
0.097
ANH 2019-03-11 20:47:02 2458554.3660 7.3
Vis
0.079
KAR 2019-03-11 18:40:00 2458554.2778 7.2
Vis
0.078
KTS 2019-02-28 21:40:00 2458543.4028 7.7
Vis
0.049
ANH 2019-02-28 19:21:04 2458543.3063 7.5
Vis
0.049
ANC 2019-02-28 19:19:00 2458543.3049 7.9
Vis
0.049
ANH 2019-02-11 18:46:56 2458526.2826 8.1
Vis
0.003
KAR 2019-02-11 17:24:00 2458526.2250 8.1
Vis
0.003
ANH 2019-01-11 21:21:01 2458495.3896 10.0
Vis
0.919
BEN 2018-05-08 20:50:00 2458247.3681 8.3
Vis
0.249
BEN 2018-05-02 20:42:00 2458241.3625 8.0
Vis
0.233
BEN 2018-04-06 20:51:00 2458215.3687 7.5
Vis
0.162
ANH 2018-04-06 19:38:03 2458215.3181 7.2
Vis
0.162
ANC 2018-04-02 20:12:00 2458211.3417 7.9
Vis
0.152
ANH 2018-03-27 19:49:00 2458205.3257 7.1
Vis
0.135


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png