Ljuskurva: R Gem

Totalt antal observationer: 45
Obsid Datum JD Mag. Band
BEN 2017-05-06 21:44:00 2457880.4056  8.7
Vis
BEN 2017-04-17 20:58:00 2457861.3736  8.0
Vis
KAR 2017-04-05 19:51:00 2457849.3271  7.8
Vis
HGG 2017-03-26 22:15:00 2457839.4271  8.0
Vis
KAR 2017-03-22 19:06:00 2457835.2958  7.5
Vis
HGG 2017-03-18 20:04:00 2457831.3361  8.0
Vis
KAR 2017-03-17 18:52:00 2457830.2861  7.4
Vis
HGG 2017-03-15 19:18:00 2457828.3042  7.9
Vis
KTS 2017-03-15 19:10:00 2457828.2986  7.6
Vis
KAR 2017-03-15 18:30:00 2457828.2708  7.3
Vis
HGG 2017-03-14 19:28:00 2457827.3111  7.8
Vis
KAR 2017-03-14 18:29:00 2457827.2701  7.4
Vis
HGG 2017-03-10 19:54:00 2457823.3292  7.6
Vis
KAR 2017-03-10 18:25:00 2457823.2674  7.5
Vis
KTS 2017-03-07 18:45:00 2457820.2813  7.5
Vis
HGG 2017-03-01 20:57:00 2457814.3729  7.7
Vis
HGG 2017-02-24 18:25:00 2457809.2674  7.3
Vis
ANC 2017-02-24 18:02:00 2457809.2514  7.7
Vis
KAR 2017-02-24 17:55:00 2457809.2465  7.4
Vis
KAR 2017-02-21 17:45:00 2457806.2396  7.5
Vis
ANC 2017-02-17 19:46:00 2457802.3236  7.2
Vis
KAR 2017-02-15 18:12:00 2457800.2583  7.5
Vis
KTS 2017-02-15 17:55:00 2457800.2465  7.6
Vis
HGG 2017-02-14 17:41:00 2457799.2368  7.6
Vis
KAR 2017-02-14 17:29:00 2457799.2285  7.4
Vis
KTS 2017-02-12 18:45:00 2457797.2813  7.6
Vis
KAR 2017-02-12 18:00:00 2457797.2500  7.6
Vis
KAR 2017-01-30 19:09:00 2457784.2979  7.8
Vis
KAR 2017-01-28 17:12:00 2457782.2167  8.1
Vis
KTS 2017-01-27 18:45:00 2457781.2813  7.9
Vis
KAR 2017-01-27 18:40:00 2457781.2778  8.0
Vis
KAR 2017-01-23 18:49:00 2457777.2840  8.1
Vis
HGG 2017-01-20 21:32:00 2457774.3972  8.0
Vis
KAR 2017-01-20 17:53:00 2457774.2451  8.3
Vis
KAR 2017-01-19 18:44:00 2457773.2806  8.3
Vis
KTS 2017-01-16 18:15:00 2457770.2604  8.4
Vis
KTS 2017-01-15 18:25:00 2457769.2674  8.5
Vis
KAR 2017-01-15 18:06:00 2457769.2542  8.4
Vis
KAR 2017-01-14 17:47:00 2457768.2410  8.5
Vis
KTS 2017-01-13 17:35:00 2457767.2326  8.7
Vis
KAR 2017-01-05 18:32:00 2457759.2722  9.5
Vis
KAR 2017-01-03 18:59:00 2457757.2910  9.8
Vis
KAR 2017-01-02 19:54:00 2457756.3292  9.8
Vis
KTS 2017-01-01 22:25:00 2457755.4340  10.0
Vis
KAR 2017-01-01 19:00:00 2457755.2917  9.9
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png