Ljuskurva: R Gem

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2019-04-23 20:05:00 2458597.3368 7.9
Vis
0.175
KAR 2019-04-20 20:05:00 2458594.3368 8.0
Vis
0.167
KAR 2019-04-17 20:08:00 2458591.3389 7.9
Vis
0.159
ANH 2019-04-15 19:44:58 2458589.3229 7.8
Vis
0.153
KAR 2019-04-11 20:05:00 2458585.3368 7.8
Vis
0.142
KAR 2019-04-08 19:32:00 2458582.3139 7.5
Vis
0.134
KAR 2019-04-04 19:24:00 2458578.3083 7.6
Vis
0.123
KAR 2019-04-01 19:30:00 2458575.3125 7.5
Vis
0.115
ANH 2019-03-31 19:10:59 2458574.2993 7.4
Vis
0.113
KAR 2019-03-28 19:21:00 2458571.3062 7.2
Vis
0.104
ANH 2019-03-19 20:03:59 2458562.3361 7.3
Vis
0.080
KTS 2019-03-19 19:45:00 2458562.3229 7.6
Vis
0.080
KAR 2019-03-18 19:05:00 2458561.2951 7.1
Vis
0.077
ANH 2019-03-11 20:47:02 2458554.3660 7.3
Vis
0.059
KAR 2019-03-11 18:40:00 2458554.2778 7.2
Vis
0.059
ANC 2019-03-10 19:13:00 2458553.3007 7.8
Vis
0.056
KTS 2019-02-28 21:40:00 2458543.4028 7.7
Vis
0.029
ANH 2019-02-28 19:21:04 2458543.3063 7.5
Vis
0.029
ANC 2019-02-28 19:19:00 2458543.3049 7.9
Vis
0.029
ANH 2019-02-11 18:46:56 2458526.2826 8.1
Vis
0.983
KAR 2019-02-11 17:24:00 2458526.2250 8.1
Vis
0.983
ANH 2019-01-11 21:21:01 2458495.3896 10.0
Vis
0.900


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png