Ljuskurva: R Dra

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-09-09 20:32:00 2459102.3556 6.9
Vis
0.012
ANH 2020-09-01 20:51:04 2459094.3688 6.7
Vis
0.979
KAR 2020-08-31 20:07:00 2459093.3382 6.5
Vis
0.975
HGG 2020-08-29 22:12:00 2459091.4250 6.3
Vis
0.968
HGG 2020-08-15 22:26:00 2459077.4347 6.8
Vis
0.911
ANH 2020-08-14 22:57:56 2459076.4569 6.9
Vis
0.907
ANH 2020-04-21 21:21:01 2458961.3896 11.8
Vis
0.442


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png