Ljuskurva: R Dra

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-03-02 23:33:04 2458180.4813 9.9
Vis
0.297
ANH 2018-02-09 18:25:03 2458159.2674 9.1
Vis
0.211
HGG 2018-01-06 22:58:00 2458125.4569 7.8
Vis
0.075
HGG 2017-12-30 00:10:00 2458117.5069 7.7
Vis
0.042
HGG 2017-12-21 21:06:00 2458109.3792 7.6
Vis
0.010
HGG 2017-12-18 00:27:00 2458105.5188 7.3
Vis
0.994
HGG 2017-12-09 21:55:00 2458097.4132 7.4
Vis
0.961
ANH 2017-12-09 19:59:57 2458097.3333 7.4
Vis
0.961
ANC 2017-08-07 20:38:00 2457973.3597 12.8
Vis
0.459
ANC 2017-07-28 21:47:00 2457963.4076 12.4
Vis
0.419
ANC 2017-07-15 21:44:00 2457950.4056 12.0
Vis
0.367


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png