Ljuskurva: R Cyg

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
BEN 2018-10-18 22:14:00 2458410.4264 12.1
Vis
0.521
ANC 2018-09-15 20:03:00 2458377.3354 12.3
Vis
0.443
ANH 2018-08-29 19:52:01 2458360.3278 10.3
Vis
0.403
ANH 2018-08-21 21:32:58 2458352.3979 10.2
Vis
0.384
ANC 2018-08-09 22:23:00 2458340.4326 10.2
Vis
0.356
ANH 2018-08-09 21:18:00 2458340.3875 10.0
Vis
0.356
ANC 2018-08-07 22:06:00 2458338.4208 9.8
Vis
0.351
ANH 2018-07-31 22:16:01 2458331.4278 9.7
Vis
0.335
ANH 2018-07-18 21:24:02 2458318.3917 8.9
Vis
0.304
ANH 2018-07-12 22:08:58 2458312.4229 8.7
Vis
0.290
HGG 2018-06-01 22:34:00 2458271.4403 7.5
Vis
0.193
KTS 2018-05-30 22:50:00 2458269.4514 7.3
Vis
0.188
HGG 2018-05-24 21:50:00 2458263.4097 7.5
Vis
0.174
KTS 2018-05-23 22:10:00 2458262.4236 7.2
Vis
0.172
KTS 2018-05-14 22:25:00 2458253.4340 7.0
Vis
0.150
KTS 2018-05-11 22:05:00 2458250.4201 6.7
Vis
0.143
KTS 2018-05-07 23:05:00 2458246.4618 6.7
Vis
0.134
ANC 2018-01-07 17:43:00 2458126.2382 <14.0
Vis
0.850
BEN 2018-01-06 17:06:00 2458125.2125 13.5
Vis
0.848
ANC 2017-12-04 18:49:00 2458092.2840 <13.6
Vis
0.770
ANC 2017-11-06 19:02:00 2458064.2931 13.9
Vis
0.704


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png