Ljuskurva: R Cyg

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-08-12 21:27:04 2458708.3938 9.1
Vis
0.132
ANH 2019-07-12 22:21:56 2458677.4319 8.9
Vis
0.059
ANC 2019-07-05 22:33:00 2458670.4396 9.6
Vis
0.043
ANC 2019-01-02 17:20:00 2458486.2222 13.8
Vis
0.610
BEN 2018-11-25 18:32:00 2458448.2722 <12.9
Vis
0.521
ANC 2018-11-03 20:50:00 2458426.3681 12.8
Vis
0.470
BEN 2018-10-18 22:14:00 2458410.4264 12.1
Vis
0.432
ANC 2018-10-12 19:56:00 2458404.3306 12.5
Vis
0.418
ANC 2018-09-15 20:03:00 2458377.3354 12.3
Vis
0.355
ANH 2018-08-29 19:52:01 2458360.3278 10.3
Vis
0.315
ANH 2018-08-21 21:32:58 2458352.3979 10.2
Vis
0.296


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png