Ljuskurva: R CrB

Totalt antal observationer: 65
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-04-26 20:38:00 2457870.3597  7.5
Vis
HGG 2017-04-23 20:51:00 2457867.3687  7.5
Vis
KTS 2017-04-22 21:30:00 2457866.3958  7.6
Vis
HGG 2017-04-22 20:10:00 2457866.3403  7.6
Vis
HGG 2017-04-21 21:53:00 2457865.4118  7.6
Vis
HGG 2017-04-19 20:19:00 2457863.3465  7.6
Vis
KTS 2017-04-18 21:55:00 2457862.4132  7.7
Vis
HGG 2017-04-17 20:00:00 2457861.3333  7.7
Vis
HGG 2017-04-16 20:10:00 2457860.3403  7.7
Vis
HGG 2017-04-07 20:40:00 2457851.3611  7.8
Vis
KTS 2017-04-05 21:30:00 2457849.3958  7.7
Vis
HGG 2017-04-03 20:05:00 2457847.3368  7.7
Vis
HGG 2017-03-27 20:22:00 2457840.3486  7.7
Vis
HGG 2017-03-26 21:08:00 2457839.3806  7.7
Vis
HGG 2017-03-25 21:30:00 2457838.3958  7.6
Vis
KTS 2017-03-23 21:45:00 2457836.4063  7.6
Vis
HGG 2017-03-23 20:55:00 2457836.3715  7.7
Vis
HGG 2017-03-22 21:08:00 2457835.3806  7.6
Vis
HGG 2017-03-18 21:43:00 2457831.4049  7.6
Vis
HGG 2017-03-11 22:15:00 2457824.4271  7.5
Vis
HGG 2017-03-03 22:15:00 2457816.4271  7.7
Vis
HGG 2017-03-02 21:40:00 2457815.4028  7.6
Vis
HGG 2017-03-01 22:38:00 2457814.4431  7.7
Vis
HGG 2017-02-24 23:25:00 2457809.4757  7.6
Vis
HGG 2017-02-14 23:48:00 2457799.4917  7.7
Vis
HGG 2017-01-16 03:55:00 2457769.6632  8.0
Vis
HGG 2017-01-02 04:41:00 2457755.6951  8.0
Vis
BEN 2016-12-14 15:54:00 2457737.1625  8.1
Vis
AKG 2016-12-06 16:40:00 2457729.1944  8.3
Vis
BEN 2016-12-06 16:16:00 2457729.1778  8.2
Vis
KAR 2016-12-02 16:39:00 2457725.1937  8.5
Vis
BEN 2016-11-30 16:27:00 2457723.1854  8.3
Vis
KAR 2016-11-30 16:23:00 2457723.1826  8.4
Vis
KAR 2016-11-28 16:44:00 2457721.1972  8.5
Vis
BEN 2016-11-28 15:59:00 2457721.1660  8.4
Vis
HGG 2016-11-28 04:05:00 2457720.6701  8.6
Vis
KAR 2016-11-27 16:46:00 2457720.1986  8.6
Vis
KAR 2016-11-26 16:38:00 2457719.1931  8.5
Vis
KAR 2016-11-15 17:24:00 2457708.2250  8.8
Vis
KAR 2016-11-07 17:02:00 2457700.2097  9.0
Vis
KAR 2016-11-02 17:35:00 2457695.2326  9.0
Vis
AKG 2016-10-28 18:15:00 2457690.2604  9.2
Vis
AKG 2016-10-05 18:40:00 2457667.2778  10.6
Vis
BEN 2016-10-05 18:04:00 2457667.2528  10.6
Vis
AKG 2016-10-03 19:15:00 2457665.3021  10.6
Vis
BEN 2016-10-03 17:55:00 2457665.2465  10.7
Vis
AKG 2016-10-02 18:55:00 2457664.2882  10.6
Vis
AKG 2016-09-30 19:20:00 2457662.3056  <10.7
Vis
BEN 2016-09-30 18:14:00 2457662.2597  10.7
Vis
BEN 2016-09-23 20:33:00 2457655.3562  10.9
Vis
AKG 2016-09-18 20:20:00 2457650.3472  <10.2
Vis
AKG 2016-09-16 21:00:00 2457648.3750  <10.2
Vis
AKG 2016-09-14 21:00:00 2457646.3750  <10.2
Vis
AKG 2016-09-12 20:20:00 2457644.3472  <10.7
Vis
ANC 2016-09-10 19:19:00 2457642.3049  11.5
Vis
ANC 2016-09-01 19:22:00 2457633.3069  11.9
Vis
ANC 2016-08-19 21:02:00 2457620.3764  11.9
Vis
ANC 2016-08-02 21:24:00 2457603.3917  12.8
Vis
ANC 2016-08-01 21:29:00 2457602.3951  13.1
Vis
ANC 2016-07-29 21:43:00 2457599.4049  12.9
Vis
ANC 2016-07-24 21:51:00 2457594.4104  13.2
Vis
ANC 2016-07-12 21:18:00 2457582.3875  <13.1
Vis
ANC 2016-06-28 22:35:00 2457568.4410  <12.2
Vis
KJA 2016-05-09 20:40:16 2457518.3613  <10.0
Vis
ANC 2016-05-04 23:21:00 2457513.4729  14.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+CrB&lastdays=365&showband=@BVRI&.png