Ljuskurva: R CrB

Totalt antal observationer: 41
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2020-09-09 19:20:00 2459102.3056 6.1
Vis
BEN 2020-09-02 21:38:00 2459095.4014 6.2
Vis
KAR 2020-09-02 19:40:00 2459095.3194 6.2
Vis
BEN 2020-09-01 20:18:00 2459094.3458 6.1
Vis
BEN 2020-08-31 20:37:00 2459093.3590 6.1
Vis
BEN 2020-08-30 20:53:00 2459092.3701 6.2
Vis
BEN 2020-08-29 20:43:00 2459091.3632 6.2
Vis
HGG 2020-08-29 19:48:00 2459091.3250 6.1
Vis
BEN 2020-08-27 20:43:00 2459089.3632 6.2
Vis
KAR 2020-08-27 19:52:00 2459089.3278 6.2
Vis
BEN 2020-08-24 22:13:00 2459086.4257 6.1
Vis
BEN 2020-08-23 21:24:00 2459085.3917 6.1
Vis
BEN 2020-08-19 20:34:00 2459081.3569 6.1
Vis
URJ 2020-08-17 21:00:00 2459079.3750 6.0
Vis
KAR 2020-08-16 20:25:00 2459078.3507 6.2
Vis
URJ 2020-08-15 22:00:00 2459077.4167 6.0
Vis
HGG 2020-08-14 20:36:00 2459076.3583 6.1
Vis
URJ 2020-08-13 20:00:00 2459075.3333 6.0
Vis
KAR 2020-08-12 20:56:00 2459074.3722 6.2
Vis
ANC 2020-08-11 20:39:00 2459073.3604 6.3
Vis
KAR 2020-08-09 20:42:00 2459071.3625 6.1
Vis
KAR 2020-08-03 21:12:00 2459065.3833 6.3
Vis
HGG 2020-07-30 22:11:00 2459061.4243 6.1
Vis
KAR 2020-07-30 21:20:00 2459061.3889 6.2
Vis
BEN 2020-07-24 22:32:00 2459055.4389 6.2
Vis
HGG 2020-07-24 22:29:00 2459055.4368 6.1
Vis
BEN 2020-07-22 22:45:00 2459053.4479 6.2
Vis
BEN 2020-07-21 22:34:00 2459052.4403 6.2
Vis
HGG 2020-07-20 22:10:00 2459051.4236 6.0
Vis
HGG 2020-07-17 22:47:00 2459048.4493 6.1
Vis
BEN 2020-07-16 22:16:00 2459047.4278 6.2
Vis
ANC 2020-07-16 21:31:00 2459047.3965 6.2
Vis
ANC 2020-07-11 21:34:00 2459042.3986 6.2
Vis
BEN 2020-07-08 22:49:00 2459039.4507 6.2
Vis
HGG 2020-06-26 22:00:00 2459027.4167 6.1
Vis
HGG 2020-06-13 22:37:00 2459014.4424 6.1
Vis
ANH 2020-05-11 21:26:03 2458981.3931 6.5
Vis
ANH 2020-04-26 21:38:00 2458966.4014 6.6
Vis
ANC 2020-04-22 19:37:00 2458962.3174 6.2
Vis
ANC 2020-04-21 19:40:00 2458961.3194 6.2
Vis
ANC 2020-04-19 19:46:00 2458959.3236 6.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+CrB&lastdays=365&showband=@BVRI&.png