Ljuskurva: R Cas

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-10-14 19:18:02 2458406.3042 8.9
Vis
0.347
ANH 2018-10-07 20:08:00 2458399.3389 8.8
Vis
0.331
ANH 2018-09-22 20:53:57 2458384.3708 8.5
Vis
0.296
ANH 2018-09-12 19:37:03 2458374.3174 8.4
Vis
0.273
ANH 2018-09-01 22:20:03 2458363.4306 8.2
Vis
0.247
ANH 2018-08-24 22:06:57 2458355.4215 7.9
Vis
0.229
HGG 2018-08-22 21:10:00 2458353.3819 8.5
Vis
0.224
ANH 2018-08-13 21:42:02 2458344.4042 7.7
Vis
0.203
HGG 2018-08-10 23:16:00 2458341.4694 8.0
Vis
0.196
ANH 2018-08-04 23:09:01 2458335.4646 7.7
Vis
0.182
ANC 2018-02-14 18:47:00 2458164.2826 12.6
Vis
0.785
ANC 2018-01-07 19:54:00 2458126.3292 12.7
Vis
0.697
ANC 2017-12-22 20:51:00 2458110.3687 12.7
Vis
0.660


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png