Ljuskurva: R Cas

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-02-14 18:47:00 2458164.2826 12.6
Vis
0.785
ANC 2018-01-07 19:54:00 2458126.3292 12.7
Vis
0.697
ANC 2017-12-22 20:51:00 2458110.3687 12.7
Vis
0.660
HGG 2017-07-30 21:35:00 2457965.3993 9.3
Vis
0.324


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png