Ljuskurva: R Cas

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-02-14 18:47:00 2458164.2826 12.6
Vis
0.793
ANC 2018-01-07 19:54:00 2458126.3292 12.7
Vis
0.705
ANC 2017-12-22 20:51:00 2458110.3687 12.7
Vis
0.668
HGG 2017-07-30 21:35:00 2457965.3993 9.3
Vis
0.332
ANC 2017-07-19 21:42:00 2457954.4042 8.6
Vis
0.307
HGG 2017-07-16 22:47:00 2457951.4493 8.8
Vis
0.300
HGG 2017-06-17 22:55:00 2457922.4549 7.6
Vis
0.233
HGG 2017-06-10 22:30:00 2457915.4375 7.0
Vis
0.216
HGG 2017-06-05 22:09:00 2457910.4229 7.1
Vis
0.205
HGG 2017-06-01 22:11:00 2457906.4243 7.0
Vis
0.195
HGG 2017-05-27 23:13:00 2457901.4674 6.9
Vis
0.184
HGG 2017-05-25 23:23:00 2457899.4743 6.9
Vis
0.179
HGG 2017-05-24 23:05:00 2457898.4618 6.8
Vis
0.177
HGG 2017-05-21 22:44:00 2457895.4472 6.7
Vis
0.170
HGG 2017-05-21 00:01:00 2457894.5007 6.8
Vis
0.168
HGG 2017-04-29 23:23:00 2457873.4743 6.9
Vis
0.119


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png