Ljuskurva: R Cam

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-14 19:42:57 2458498.3215 8.8
Vis
0.730
HGG 2019-01-05 17:06:00 2458489.2125 9.0
Vis
0.696
ANH 2018-12-28 18:03:01 2458481.2521 8.8
Vis
0.667
ANH 2018-11-27 17:09:01 2458450.2146 10.0
Vis
0.552
HGG 2018-10-20 21:02:00 2458412.3764 <11.1
Vis
0.412
ANH 2018-08-09 21:59:02 2458340.4160 10.3
Vis
0.147
HGG 2018-08-03 21:54:00 2458334.4125 9.9
Vis
0.124
HGG 2018-07-21 22:20:00 2458321.4306 9.7
Vis
0.077
HGG 2018-07-01 23:10:00 2458301.4653 9.7
Vis
0.003
ANH 2018-05-10 22:33:01 2458249.4396 8.6
Vis
0.811
ANH 2018-05-05 21:19:00 2458244.3882 8.8
Vis
0.792
ANH 2018-04-17 20:54:57 2458226.3715 9.3
Vis
0.726
ANH 2018-04-10 20:02:58 2458219.3354 9.4
Vis
0.700
ANH 2018-03-26 19:45:59 2458204.3236 9.8
Vis
0.644


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png