Ljuskurva: R Cam

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-07-21 22:20:00 2458321.4306 9.7
Vis
0.077
HGG 2018-07-01 23:10:00 2458301.4653 9.7
Vis
0.003
ANH 2018-05-10 22:33:01 2458249.4396 8.6
Vis
0.811
ANH 2018-05-05 21:19:00 2458244.3882 8.8
Vis
0.792
ANH 2018-04-17 20:54:57 2458226.3715 9.3
Vis
0.726
ANH 2018-04-10 20:02:58 2458219.3354 9.4
Vis
0.700
ANH 2018-03-26 19:45:59 2458204.3236 9.8
Vis
0.644
ANH 2017-11-06 18:12:00 2458064.2583 10.2
Vis
0.127
HGG 2017-09-16 19:56:00 2458013.3306 9.5
Vis
0.939
HGG 2017-07-29 22:21:00 2457964.4312 8.8
Vis
0.758


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png