Ljuskurva: R CMi

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-17 18:34:59 2458560.2743 7.4
Vis
0.031
ANH 2019-03-08 19:32:00 2458551.3139 7.3
Vis
0.005
KTS 2019-02-28 21:55:00 2458543.4132 7.5
Vis
0.981
ANC 2019-02-28 19:35:00 2458543.3160 8.3
Vis
0.981
ANH 2019-02-11 18:56:00 2458526.2889 7.5
Vis
0.930
ANH 2019-01-11 21:09:04 2458495.3813 8.2
Vis
0.839
ANH 2018-12-18 22:48:00 2458471.4500 8.6
Vis
0.768
KTS 2018-11-27 22:10:00 2458450.4236 9.4
Vis
0.706
ANH 2018-10-22 04:19:03 2458413.6799 10.5
Vis
0.597
ANC 2018-04-19 20:48:00 2458228.3667 7.8
Vis
0.048
ANC 2018-04-02 20:39:00 2458211.3604 7.6
Vis
0.998
ANH 2018-03-29 18:42:02 2458207.2792 7.7
Vis
0.986


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+CMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png