Ljuskurva: R CMi

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-11 21:09:04 2458495.3813 8.2
Vis
0.839
ANH 2018-12-18 22:48:00 2458471.4500 8.6
Vis
0.768
KTS 2018-11-27 22:10:00 2458450.4236 9.4
Vis
0.706
ANH 2018-10-22 04:19:03 2458413.6799 10.5
Vis
0.597
ANC 2018-04-19 20:48:00 2458228.3667 7.8
Vis
0.048
ANC 2018-04-02 20:39:00 2458211.3604 7.6
Vis
0.998
ANH 2018-03-29 18:42:02 2458207.2792 7.7
Vis
0.986
KTS 2018-03-18 20:20:00 2458196.3472 7.9
Vis
0.954
ANH 2018-03-15 19:40:56 2458193.3201 7.7
Vis
0.945
KTS 2018-02-26 19:50:00 2458176.3264 8.3
Vis
0.894
ANH 2018-02-20 19:54:02 2458170.3292 8.1
Vis
0.877
ANH 2018-02-14 18:44:03 2458164.2806 8.4
Vis
0.859
KTS 2018-02-14 18:35:00 2458164.2743 8.7
Vis
0.859
ANH 2018-02-05 19:57:56 2458155.3319 8.4
Vis
0.832
KTS 2018-02-05 18:30:00 2458155.2708 9.1
Vis
0.832


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+CMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png