Ljuskurva: R CMi

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-02-20 19:54:02 2458170.3292 8.1
Vis
0.877
ANH 2018-02-14 18:44:03 2458164.2806 8.4
Vis
0.859
KTS 2018-02-14 18:35:00 2458164.2743 8.7
Vis
0.859
ANH 2018-02-05 19:57:56 2458155.3319 8.4
Vis
0.832
KTS 2018-02-05 18:30:00 2458155.2708 9.1
Vis
0.832
KTS 2017-03-15 19:30:00 2457828.3125 8.3
Vis
0.864
KTS 2017-03-07 19:05:00 2457820.2951 8.5
Vis
0.840


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+CMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png