Ljuskurva: R Boo

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2020-09-09 19:28:00 2459102.3111 8.3
Vis
0.159
KAR 2020-09-02 19:43:00 2459095.3215 8.1
Vis
0.128
BEN 2020-08-27 20:34:00 2459089.3569 7.7
Vis
0.102
KAR 2020-08-27 19:50:00 2459089.3264 7.8
Vis
0.101
KAR 2020-08-16 20:29:00 2459078.3535 7.5
Vis
0.052
KAR 2020-08-09 20:44:00 2459071.3639 7.2
Vis
0.021
KAR 2020-08-03 21:06:00 2459065.3792 7.3
Vis
0.994
BEN 2020-07-08 22:40:00 2459039.4444 7.9
Vis
0.879
ANH 2020-04-26 20:45:01 2458966.3646 12.2
Vis
0.552
ANH 2020-04-18 22:40:56 2458958.4451 12.5
Vis
0.517


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Boo&lastdays=365&showband=@BVRI&.png