Ljuskurva: R Aur

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-05-09 20:51:56 2458248.3694 8.4
Vis
0.188
ANH 2018-05-04 21:02:00 2458243.3764 8.4
Vis
0.177
BEN 2018-05-02 20:48:00 2458241.3667 8.2
Vis
0.173
ANH 2018-04-18 20:25:00 2458227.3507 7.4
Vis
0.142
ANC 2018-04-17 20:26:00 2458226.3514 7.5
Vis
0.140
ANH 2018-04-11 19:22:56 2458220.3076 7.2
Vis
0.127
ANC 2018-04-02 19:48:00 2458211.3250 7.7
Vis
0.107
ANH 2018-04-02 19:13:00 2458211.3007 7.0
Vis
0.107
ANH 2018-03-26 19:02:03 2458204.2931 7.0
Vis
0.092
ANH 2018-03-19 20:11:02 2458197.3410 7.0
Vis
0.077
ANH 2018-03-14 20:19:58 2458192.3472 6.8
Vis
0.066
ANH 2018-02-28 17:56:58 2458178.2479 6.9
Vis
0.035
ANH 2018-02-23 21:41:02 2458173.4035 7.3
Vis
0.024
ANH 2018-02-20 19:46:59 2458170.3243 7.6
Vis
0.017
ANH 2018-02-14 18:49:58 2458164.2847 8.5
Vis
0.004
ANH 2018-02-08 17:12:02 2458158.2167 8.7
Vis
0.991
ANH 2018-01-27 17:19:58 2458146.2222 9.1
Vis
0.965
KAR 2018-01-19 18:03:00 2458138.2521 9.3
Vis
0.947
KAR 2017-12-21 18:35:00 2458109.2743 10.0
Vis
0.884


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png