Ljuskurva: R Aur

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-05-04 20:49:03 2458608.3674 9.5
Vis
0.884
ANH 2019-04-26 20:34:56 2458600.3576 9.8
Vis
0.867
KAR 2019-04-23 20:34:00 2458597.3569 9.6
Vis
0.861
KAR 2019-04-20 20:15:00 2458594.3437 9.7
Vis
0.854
KAR 2019-04-18 20:50:00 2458592.3681 9.8
Vis
0.850
KAR 2019-04-17 20:20:00 2458591.3472 9.7
Vis
0.848
ANH 2019-04-16 19:53:02 2458590.3285 10.1
Vis
0.845
ANH 2019-04-12 19:59:57 2458586.3333 9.8
Vis
0.837
KAR 2019-04-11 20:00:00 2458585.3333 9.5
Vis
0.835
KAR 2019-04-08 20:10:00 2458582.3403 9.7
Vis
0.828
KAR 2019-04-04 19:50:00 2458578.3264 9.8
Vis
0.820
KAR 2019-04-01 20:15:00 2458575.3437 9.8
Vis
0.813
ANH 2019-03-23 18:20:00 2458566.2639 9.7
Vis
0.793
ANC 2019-03-17 19:41:00 2458560.3201 11.1
Vis
0.781
ANH 2019-03-11 20:51:56 2458554.3694 9.6
Vis
0.768
ANC 2019-03-10 20:33:00 2458553.3562 10.7
Vis
0.766
ANH 2019-03-01 18:49:58 2458544.2847 9.6
Vis
0.746
ANC 2019-02-26 19:19:00 2458541.3049 11.2
Vis
0.740
ANH 2019-02-11 18:27:04 2458526.2688 9.8
Vis
0.707
ANH 2019-01-11 20:51:56 2458495.3694 10.6
Vis
0.640


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png