Ljuskurva: R Aur

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2018-01-19 18:03:00 2458138.2521 9.3
Vis
0.947
KAR 2017-12-21 18:35:00 2458109.2743 10.0
Vis
0.884
BEN 2017-04-17 21:25:00 2457861.3924 11.3
Vis
0.341
ANC 2017-04-17 20:53:00 2457861.3701 11.7
Vis
0.341
ANC 2017-04-09 20:25:00 2457853.3507 11.7
Vis
0.323
ANC 2017-02-24 18:45:00 2457809.2813 9.7
Vis
0.227
ANC 2017-02-17 19:43:00 2457802.3215 9.5
Vis
0.211
KAR 2017-01-28 16:41:00 2457782.1951 8.3
Vis
0.167
ANC 2017-01-26 19:10:00 2457780.2986 8.8
Vis
0.163


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png