Ljuskurva: R Ari

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-02-14 17:55:00 2458164.2465 9.0
Vis
0.276
ANH 2018-02-09 17:32:03 2458159.2306 8.5
Vis
0.249
KAR 2018-02-05 18:00:00 2458155.2500 8.4
Vis
0.228
KTS 2018-02-05 17:15:00 2458155.2187 8.4
Vis
0.228
ANH 2018-02-04 16:22:56 2458154.1826 8.2
Vis
0.222
ANH 2018-01-27 16:06:57 2458146.1715 7.8
Vis
0.179
ANH 2018-01-21 16:01:03 2458140.1674 7.6
Vis
0.147
KAR 2018-01-19 18:07:00 2458138.2549 8.0
Vis
0.137
KAR 2018-01-09 17:33:00 2458128.2312 8.1
Vis
0.083
KTS 2018-01-07 18:35:00 2458126.2743 8.1
Vis
0.072
KAR 2017-12-21 18:10:00 2458109.2569 8.6
Vis
0.981
KTS 2017-12-21 17:25:00 2458109.2257 8.7
Vis
0.981
ANH 2017-12-18 04:13:00 2458105.6757 8.9
Vis
0.962
KAR 2017-12-12 18:38:00 2458100.2764 9.4
Vis
0.933


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Ari&lastdays=365&showband=@BVRI&.png