Ljuskurva: R Ari

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2019-03-10 20:18:00 2458553.3458 10.0
Vis
0.314
ANH 2019-03-08 20:01:58 2458551.3347 9.1
Vis
0.303
ANC 2019-02-28 18:32:00 2458543.2722 9.7
Vis
0.260
KAR 2019-01-29 17:26:00 2458513.2264 8.0
Vis
0.099
KTS 2019-01-20 17:35:00 2458504.2326 8.1
Vis
0.051
KAR 2019-01-17 17:05:00 2458501.2118 8.5
Vis
0.035
ANC 2019-01-11 19:09:00 2458495.2979 9.5
Vis
0.003
ANH 2019-01-11 17:47:02 2458495.2410 8.6
Vis
0.003
KAR 2019-01-09 17:35:00 2458493.2326 9.0
Vis
0.992
KTS 2019-01-02 17:55:00 2458486.2465 9.4
Vis
0.954
KTS 2018-12-27 17:20:00 2458480.2222 9.9
Vis
0.922
ANH 2018-12-14 19:34:01 2458467.3153 10.7
Vis
0.853
ANH 2018-09-16 00:18:00 2458377.5125 10.5
Vis
0.371
KTS 2018-09-03 22:30:00 2458365.4375 9.9
Vis
0.306
ANH 2018-09-01 22:02:03 2458363.4181 9.2
Vis
0.296
ANH 2018-08-24 22:42:57 2458355.4465 9.0
Vis
0.253
KTS 2018-08-17 23:30:00 2458348.4792 8.4
Vis
0.215
ANH 2018-08-13 22:02:03 2458344.4181 8.2
Vis
0.194


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+Ari&lastdays=365&showband=@BVRI&.png