Ljuskurva: R And

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2020-09-09 19:38:00 2459102.3181 8.5
Vis
0.907
KAR 2020-08-31 19:55:00 2459093.3299 9.0
Vis
0.885
ANH 2020-08-25 21:03:01 2459087.3771 9.2
Vis
0.871
ANH 2020-08-15 23:09:01 2459077.4646 9.6
Vis
0.847


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=R+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png