Ljuskurva: NU Del

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-27 16:37:20 2458450.1926 11.5
R
WRT 2018-11-27 16:34:53 2458450.1909 14.713
V
HGG 2018-11-05 02:14:55 2458427.5937 14.293
V
WRT 2018-09-02 22:17:19 2458364.4287 10.222
R
WRT 2018-09-02 22:15:44 2458364.4276 13.119
V
HGG 2018-08-29 02:25:26 2458359.6010 13.087
V
HGG 2018-08-19 00:57:53 2458349.5402 12.794
V
HGG 2018-06-27 05:59:08 2458296.7494 12.975
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=NU+Del&lastdays=365&showband=@BVRI&.png