Ljuskurva: NSV16595

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-03-22 21:34:59 2458565.3993 10.653
V
HGG 2019-03-22 20:59:51 2458565.3749 10.654
V
HGG 2019-03-21 00:04:19 2458563.5030 10.679
V
KTS 2019-03-19 22:01:20 2458562.4176 10.663
V
KTS 2019-03-16 22:30:17 2458559.4377 10.658
V
KTS 2019-03-12 21:17:16 2458555.3870 10.659
V
HGG 2019-03-12 21:16:42 2458555.3866 10.676
V
KTS 2019-03-09 21:45:30 2458552.4066 10.664
V
HGG 2019-03-09 21:42:54 2458552.4048 10.707
V
HGG 2019-03-09 00:31:40 2458551.5220 10.711
V
HGG 2019-03-03 22:34:19 2458546.4405 10.676
V
KTS 2019-03-03 22:32:26 2458546.4392 10.678
V
KTS 2019-02-28 23:40:33 2458543.4865 10.663
V
KTS 2019-02-26 23:49:29 2458541.4927 10.663
V
HGG 2019-02-26 22:33:44 2458541.4401 10.69
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=NSV16595&lastdays=365&showband=@BVRI&.png