Ljuskurva: NSV02512

Totalt antal observationer: 28
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-03-29 00:55:00 2458937.5382 16.066
V
HGG 2020-03-23 02:37:23 2458931.6093 16.287
V
HGG 2020-03-22 01:10:59 2458930.5493 16.128
V
HGG 2020-03-21 20:30:11 2458930.3543 16.175
V
LNM 2020-03-18 19:54:46 2458927.3297 15.736
V
HGG 2020-03-17 01:26:32 2458925.5601 16.307
V
HGG 2020-03-16 00:28:39 2458924.5199 16.074
V
HGG 2020-03-15 01:34:36 2458923.5657 15.969
V
HGG 2020-03-14 21:39:01 2458923.4021 15.938
V
HGG 2020-03-14 21:35:42 2458923.3998 16.195
V
HGG 2020-03-11 22:50:44 2458920.4519 16.329
V
HGG 2020-03-10 19:40:22 2458919.3197 15.982
V
HGG 2020-03-09 03:08:38 2458917.6310 16.033
V
HGG 2020-02-21 03:00:25 2458900.6253 15.853
V
HGG 2020-01-04 22:02:38 2458853.4185 16.068
V
HGG 2019-12-27 01:56:29 2458844.5809 16.125
V
HGG 2019-12-19 08:42:43 2458836.8630 15.859
V
HGG 2019-12-16 01:07:58 2458833.5472 16.256
V
HGG 2019-12-05 00:46:56 2458822.5326 16.264
V
HGG 2019-12-02 06:27:38 2458819.7692 16.034
V
HGG 2019-11-30 01:42:14 2458817.5710 16.166
V
HGG 2019-11-24 05:58:16 2458811.7488 16.066
V
HGG 2019-11-10 03:31:58 2458797.6472 16.056
V
HGG 2019-11-04 06:04:27 2458791.7531 16.19
V
HGG 2019-11-02 07:27:15 2458789.8106 16.105
V
HGG 2019-10-30 06:18:17 2458786.7627 16.018
V
HGG 2019-10-29 04:55:03 2458785.7049 15.811
V
KTS 2019-04-27 20:57:15 2458601.3731 15.572
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=NSV02512&lastdays=365&showband=@BVRI&.png