Ljuskurva: NN Cam

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-09 00:15:33 2459101.5108 <15.492
V
LNM 2020-08-30 21:01:26 2459092.3760 <16.25
V
LNM 2020-08-29 23:09:35 2459091.4650 <15.705
V
LNM 2020-05-28 21:44:29 2458998.4059 <14.596
V
LNM 2020-05-23 21:37:52 2458993.4013 <15.38
V
LNM 2020-05-13 20:36:05 2458983.3584 <15.146
V
LNM 2020-05-09 20:52:56 2458979.3701 <15.156
V
LNM 2020-05-08 20:43:43 2458978.3637 <15.378
V
LNM 2020-05-07 20:29:28 2458977.3538 <14.378
V
LNM 2020-05-06 20:40:07 2458976.3612 <15.055
V
LNM 2020-05-05 20:46:27 2458975.3656 <15.496
V
LNM 2020-05-03 21:07:20 2458973.3801 <15.297
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=NN+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png