Ljuskurva: MV Lyr

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-01-07 17:02:00 2458126.2097 12.4
Vis
ANC 2017-12-04 18:11:00 2458092.2576 12.4
Vis
ANC 2017-11-06 18:15:00 2458064.2604 12.4
Vis
ANC 2017-09-27 20:03:00 2458024.3354 12.4
Vis
ANC 2017-09-16 20:04:00 2458013.3361 12.4
Vis
ANC 2017-08-19 22:23:00 2457985.4326 12.4
Vis
ANC 2017-08-10 22:32:00 2457976.4389 12.4
Vis
ANC 2017-08-05 22:11:00 2457971.4243 12.4
Vis
ANC 2017-07-28 23:25:00 2457963.4757 12.7
Vis
ANC 2017-07-18 22:42:00 2457953.4458 12.7
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=MV+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png