Ljuskurva: MV Lyr

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-10-12 19:23:00 2458404.3076 13.0
Vis
ANC 2018-09-09 20:37:00 2458371.3590 12.7
Vis
ANC 2018-08-16 20:56:00 2458347.3722 13.0
Vis
ANC 2018-08-09 22:08:00 2458340.4222 12.9
Vis
ANC 2018-08-07 21:30:00 2458338.3958 13.0
Vis
ANC 2018-08-04 22:37:00 2458335.4424 13.2
Vis
ANC 2018-07-31 22:16:00 2458331.4278 13.1
Vis
ANC 2018-07-24 21:40:00 2458324.4028 12.7
Vis
ANC 2018-07-14 23:03:00 2458314.4604 13.2
Vis
ANC 2018-07-08 23:09:00 2458308.4646 13.1
Vis
ANC 2018-01-07 17:02:00 2458126.2097 12.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=MV+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png