Ljuskurva: MO Dra

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-26 18:44:47 2458449.2811 12.705
R
WRT 2018-11-26 18:43:20 2458449.2801 13.01
V
HGG 2018-11-05 02:55:06 2458427.6216 13.032
V
HGG 2018-08-10 05:38:06 2458340.7348 13.725
V
HGG 2018-05-12 03:06:46 2458250.6297 13.005
V
WRT 2018-03-28 02:16:56 2458205.5951 12.699
R
WRT 2018-03-28 02:14:21 2458205.5933 13.09
V
WRT 2018-02-05 01:34:45 2458154.5658 12.67
R
WRT 2018-02-05 01:32:18 2458154.5641 13.1
V
HGG 2018-01-08 01:26:06 2458126.5598 13.039
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=MO+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png