Ljuskurva: LL Lyr

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-04-21 23:29:00 2458230.4785 <15.0
Vis
ANC 2018-01-07 16:33:00 2458126.1896 <15.0
Vis
ANC 2017-12-04 18:01:00 2458092.2507 <14.4
Vis
ANC 2017-11-06 18:01:00 2458064.2507 <14.4
Vis
ANC 2017-09-27 20:10:00 2458024.3403 <14.4
Vis
ANC 2017-09-24 20:04:00 2458021.3361 <14.4
Vis
ANC 2017-09-16 19:53:00 2458013.3285 <15.0
Vis
ANC 2017-08-19 22:03:00 2457985.4187 <15.0
Vis
ANC 2017-08-10 22:17:00 2457976.4285 <14.4
Vis
ANC 2017-08-05 22:15:00 2457971.4271 <14.4
Vis
ANC 2017-07-28 23:16:00 2457963.4694 <15.0
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=LL+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png