Ljuskurva: LL Lyr

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-09-28 19:40:00 2458390.3194 <14.4
Vis
ANC 2018-09-15 20:19:00 2458377.3465 <15.0
Vis
ANC 2018-09-09 20:24:00 2458371.3500 <15.0
Vis
ANC 2018-09-05 19:39:00 2458367.3187 <15.0
Vis
ANC 2018-08-16 20:47:00 2458347.3660 <14.4
Vis
ANC 2018-08-09 22:02:00 2458340.4181 <15.0
Vis
ANC 2018-08-07 21:24:00 2458338.3917 <15.0
Vis
ANC 2018-08-04 22:26:00 2458335.4347 <15.0
Vis
ANC 2018-07-31 22:09:00 2458331.4229 <14.4
Vis
ANC 2018-07-24 21:35:00 2458324.3993 <13.4
Vis
ANC 2018-07-21 23:12:00 2458321.4667 <14.4
Vis
ANC 2018-07-14 22:54:00 2458314.4542 <14.4
Vis
ANC 2018-04-21 23:29:00 2458230.4785 <15.0
Vis
ANC 2018-01-07 16:33:00 2458126.1896 <15.0
Vis
ANC 2017-12-04 18:01:00 2458092.2507 <14.4
Vis
ANC 2017-11-06 18:01:00 2458064.2507 <14.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=LL+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png