Ljuskurva: LD323

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-03-03 20:00:57 2458546.3340 11.753
V
0.939
HGG 2019-02-27 20:10:45 2458542.3408 11.783
V
0.892
HGG 2019-02-12 19:52:10 2458527.3279 11.776
V
0.717
HGG 2019-02-06 21:23:54 2458521.3916 11.779
V
0.648
HGG 2019-01-30 21:21:18 2458514.3898 11.815
V
0.567
HGG 2019-01-24 21:29:39 2458508.3956 11.844
V
0.497
KTS 2019-01-20 03:02:52 2458503.6270 11.841
V
0.442
HGG 2019-01-04 21:27:21 2458488.3940 11.73
V
0.264
HGG 2019-01-02 22:06:31 2458486.4212 11.704
V
0.241
HGG 2018-12-30 20:37:23 2458483.3593 11.678
V
0.206
HGG 2018-12-25 00:12:14 2458477.5085 11.671
V
0.137
KTS 2018-12-16 00:08:21 2458468.5058 11.672
V
0.033
HGG 2018-11-07 00:06:02 2458429.5042 11.92
V
0.579
HGG 2018-10-26 01:28:42 2458417.5616 12.109
V
0.440
HGG 2018-10-17 04:24:48 2458408.6839 11.941
V
0.336
HGG 2018-10-14 03:34:24 2458405.6489 11.932
V
0.301
HGG 2018-10-13 02:51:30 2458404.6191 11.937
V
0.289
HGG 2018-10-04 05:10:01 2458395.7153 11.774
V
0.185
HGG 2018-08-28 04:43:14 2458358.6967 11.434
V
0.754
KTS 2018-08-26 05:01:40 2458356.7095 11.481
V
0.731
HGG 2018-08-09 02:44:44 2458339.6144 11.927
V
0.532
KTS 2018-08-04 04:17:36 2458334.6789 12.021
V
0.475


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=LD323&lastdays=365&showband=@BVRI&.png