Ljuskurva: LD 297

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-03-20 04:11:42 2458562.6748 14.758
V
HGG 2019-03-18 04:21:30 2458560.6816 14.681
V
KTS 2019-03-09 04:46:24 2458551.6989 13.325
R
KTS 2019-03-09 04:46:24 2458551.6989 16.08
B
KTS 2019-03-09 04:46:24 2458551.6989 14.669
V
HGG 2019-03-01 08:29:36 2458543.8539 14.643
V
KTS 2019-02-09 06:42:20 2458523.7794 14.49
V
HGG 2018-12-27 01:33:10 2458479.5647 13.878
V
HGG 2018-11-06 23:57:24 2458429.4982 13.844
V
HGG 2018-10-30 00:42:46 2458421.5297 13.828
V
KTS 2018-10-14 02:03:24 2458405.5857 13.893
V
HGG 2018-10-13 22:31:00 2458405.4382 13.938
V
HGG 2018-08-26 03:01:52 2458356.6263 14.03
V
HGG 2018-08-19 02:04:42 2458349.5866 14.077
V
KTS 2018-08-09 04:45:07 2458339.6980 14.205
V
HGG 2018-06-23 06:04:27 2458292.7531 14.348
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=LD+297&lastdays=365&showband=@BVRI&.png