Ljuskurva: LD 297

Totalt antal observationer: 25
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-11-06 23:57:24 2458429.4982 13.844
V
HGG 2018-10-30 00:42:46 2458421.5297 13.828
V
KTS 2018-10-14 02:03:24 2458405.5857 13.893
V
HGG 2018-10-13 22:31:00 2458405.4382 13.938
V
HGG 2018-08-26 03:01:52 2458356.6263 14.03
V
HGG 2018-08-19 02:04:42 2458349.5866 14.077
V
KTS 2018-08-09 04:45:07 2458339.6980 14.205
V
HGG 2018-06-23 06:04:27 2458292.7531 14.348
V
HGG 2018-03-07 04:47:42 2458184.6998 15.066
V
KTS 2018-03-07 04:47:25 2458184.6996 15.045
V
HGG 2018-01-20 19:36:28 2458139.3170 15.078
V
KTS 2018-01-17 19:38:55 2458136.3187 15.06
V
HGG 2018-01-11 19:55:46 2458130.3304 15.148
V
KTS 2018-01-03 19:31:43 2458122.3137 15.057
V
KTS 2018-01-03 19:31:43 2458122.3137 13.677
R
KTS 2018-01-03 19:31:43 2458122.3137 16.524
B
HGG 2017-12-27 01:50:26 2458114.5767 14.954
V
HGG 2017-12-25 20:52:22 2458113.3697 14.993
V
KTS 2017-12-23 20:35:22 2458111.3579 14.969
V
HGG 2017-12-10 21:33:33 2458098.3983 14.84
V
KTS 2017-12-10 21:16:42 2458098.3866 14.854
V
HGG 2017-12-08 21:20:00 2458096.3889 14.829
V
HGG 2017-12-06 22:14:09 2458094.4265 14.856
V
HGG 2017-12-04 22:03:47 2458092.4193 14.789
V
HGG 2017-12-01 22:28:24 2458089.4364 14.688
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=LD+297&lastdays=365&showband=@BVRI&.png