Ljuskurva: KT Per

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-01-07 20:16:00 2458126.3444 <14.7
Vis
ANC 2017-03-21 19:52:00 2457834.3278 <14.3
Vis
ANC 2017-03-15 19:10:00 2457828.2986 13.8
Vis
ANC 2017-02-28 19:08:00 2457813.2972 13.0
Vis
ANC 2017-02-24 20:16:00 2457809.3444 <14.7
Vis
ANC 2017-02-17 19:22:00 2457802.3069 13.4
Vis
ANC 2017-02-15 19:35:00 2457800.3160 13.0
Vis
ANC 2017-01-26 18:41:00 2457780.2785 13.1
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=KT+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png