Ljuskurva: KR Lyr

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-07-18 09:09:47 2458317.8818 14.381
V
0.547
KTS 2018-06-05 08:41:42 2458274.8623 14.647
V
0.870
KTS 2018-05-09 10:13:35 2458247.9261 14.682
V
0.747
KTS 2018-04-26 09:17:25 2458234.8871 14.746
V
0.841
KTS 2018-03-14 10:54:54 2458191.9548 14.148
V
0.297
KTS 2018-02-23 12:10:30 2458173.0073 14.294
V
0.370
WRT 2018-01-10 04:30:00 2458128.6875 14.257
R
0.708
WRT 2018-01-10 04:27:33 2458128.6858 14.507
V
0.706
WRT 2017-12-22 15:19:43 2458110.1387 14.158
R
0.390
WRT 2017-12-22 15:18:17 2458110.1377 14.002
V
0.389
KTS 2017-11-23 01:22:39 2458080.5574 13.936
V
0.229
WRT 2017-11-06 18:31:23 2458064.2718 13.952
R
0.366
WRT 2017-11-06 18:29:22 2458064.2704 14.161
V
0.364
WRT 2017-10-04 20:36:57 2458031.3590 13.533
R
0.119
WRT 2017-10-04 20:34:30 2458031.3573 13.686
V
0.116
HGG 2017-09-23 02:33:56 2458019.6069 13.864
V
0.177
WRT 2017-08-25 21:39:53 2457991.4027 13.626
R
0.118
WRT 2017-08-25 21:35:08 2457991.3994 13.678
V
0.113


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=KR+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png