Ljuskurva: KR Lyr

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-04-25 09:34:33 2458598.8990 14.485
V
0.571
KTS 2019-03-05 11:47:02 2458547.9910 14.78
V
0.851
WRT 2018-11-24 17:15:12 2458447.2189 13.904
R
0.004
WRT 2018-11-24 17:08:44 2458447.2144 14.126
V
0.997
WRT 2018-09-22 19:00:11 2458384.2918 14.395
R
0.934
WRT 2018-09-22 18:57:18 2458384.2898 14.573
V
0.931
WRT 2018-09-12 19:47:08 2458374.3244 14.235
R
0.717
WRT 2018-09-12 19:43:40 2458374.3220 14.524
V
0.714
KTS 2018-08-29 22:01:37 2458360.4178 14.361
V
0.486
KTS 2018-08-29 22:01:37 2458360.4178 14.156
R
0.486
KTS 2018-07-18 09:09:47 2458317.8818 14.381
V
0.547
KTS 2018-06-05 08:41:42 2458274.8623 14.647
V
0.870


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=KR+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png