Ljuskurva: KM Dra

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-08-10 04:57:38 2458340.7067 14.437
V
HGG 2018-05-12 06:07:03 2458250.7549 17.625
V
WRT 2018-03-28 02:28:19 2458205.6030 14.325
R
WRT 2018-03-28 02:23:34 2458205.5997 16.061
V
WRT 2018-02-05 01:42:14 2458154.5710 13.509
R
WRT 2018-02-05 01:39:12 2458154.5689 14.721
V
WRT 2018-01-09 16:09:24 2458128.1732 13.381
R
WRT 2018-01-09 16:06:23 2458128.1711 14.545
V
HGG 2017-12-27 19:58:04 2458115.3320 14.719
V
HGG 2017-12-07 20:32:21 2458095.3558 15.464
V
WRT 2017-12-03 17:37:40 2458091.2345 14.117
R
WRT 2017-12-03 17:32:55 2458091.2312 15.629
V
WRT 2017-11-06 19:09:24 2458064.2982 15.426
R
WRT 2017-11-06 19:03:30 2458064.2941 17.461
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=KM+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png