Ljuskurva: KL Lyr

Totalt antal observationer: 37
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-07-18 09:09:47 2458317.8818 12.0
V
0.036
KTS 2018-06-05 08:41:42 2458274.8623 12.937
V
0.836
KTS 2018-05-09 10:13:35 2458247.9261 13.774
V
0.711
KTS 2018-04-26 09:17:25 2458234.8871 14.319
V
0.651
KTS 2018-03-14 10:54:54 2458191.9548 16.4
V
0.451
KTS 2018-02-23 12:10:30 2458173.0073 16.012
V
0.363
KTS 2018-01-23 06:12:23 2458141.7586 14.067
V
0.218
WRT 2018-01-10 04:30:00 2458128.6875 11.768
R
0.157
WRT 2018-01-10 04:27:33 2458128.6858 13.203
V
0.157
ANC 2018-01-07 16:40:00 2458126.1944 13.6
Vis
0.146
WRT 2017-12-22 15:19:43 2458110.1387 11.103
R
0.071
WRT 2017-12-22 15:18:17 2458110.1377 12.273
V
0.071
KTS 2017-12-14 19:12:17 2458102.3002 12.116
V
0.035
KTS 2017-12-06 19:19:55 2458094.3055 12.275
V
0.998
KTS 2017-11-23 01:22:39 2458080.5574 12.802
V
0.934
KTS 2017-11-08 20:42:25 2458066.3628 14.582
B
0.868
KTS 2017-11-08 20:42:25 2458066.3628 12.211
R
0.868
KTS 2017-11-08 20:42:25 2458066.3628 13.443
V
0.868
WRT 2017-11-06 18:31:23 2458064.2718 12.107
R
0.858
WRT 2017-11-06 18:29:22 2458064.2704 13.525
V
0.858
KTS 2017-10-22 20:03:59 2458049.3361 13.897
V
0.789
WRT 2017-10-04 20:36:57 2458031.3590 12.469
R
0.705
WRT 2017-10-04 20:34:30 2458031.3573 14.327
V
0.705
KTS 2017-09-30 22:07:06 2458027.4216 14.421
V
0.687
HGG 2017-09-23 02:33:56 2458019.6069 14.76
V
0.651
KTS 2017-09-19 21:12:48 2458016.3839 15.055
V
0.636
KTS 2017-09-19 21:12:48 2458016.3839 16.298
B
0.636
KTS 2017-09-19 21:12:48 2458016.3839 13.275
R
0.636
KTS 2017-09-10 21:39:01 2458007.4021 15.721
V
0.594
KTS 2017-09-03 22:28:16 2458000.4363 16.195
V
0.562
WRT 2017-08-25 21:39:53 2457991.4027 14.039
R
0.520
WRT 2017-08-25 21:35:08 2457991.3994 16.471
V
0.520
KTS 2017-08-22 23:10:19 2457988.4655 16.562
V
0.506
ANC 2017-08-19 21:56:00 2457985.4139 <14.2
Vis
0.492
HGG 2017-08-12 21:52:59 2457978.4118 16.717
V
0.459
KTS 2017-08-08 22:33:53 2457974.4402 16.583
V
0.441
KTS 2017-07-27 22:31:09 2457962.4383 16.205
V
0.385


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=KL+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png