Ljuskurva: KL Lyr

Totalt antal observationer: 31
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-09-12 19:47:08 2458374.3244 12.928
R
0.298
WRT 2018-09-12 19:43:40 2458374.3220 14.954
V
0.298
KTS 2018-08-29 22:01:37 2458360.4178 14.098
V
0.234
KTS 2018-08-29 22:01:37 2458360.4178 12.547
R
0.234
KTS 2018-08-19 23:07:09 2458350.4633 13.403
V
0.187
KTS 2018-08-06 00:35:34 2458336.5247 12.624
V
0.123
KTS 2018-07-18 09:09:47 2458317.8818 12.0
V
0.036
ANC 2018-07-14 22:47:00 2458314.4493 12.4
Vis
0.020
KTS 2018-06-05 08:41:42 2458274.8623 12.937
V
0.836
KTS 2018-05-09 10:13:35 2458247.9261 13.774
V
0.711
KTS 2018-04-26 09:17:25 2458234.8871 14.319
V
0.651
KTS 2018-03-14 10:54:54 2458191.9548 16.4
V
0.451
KTS 2018-02-23 12:10:30 2458173.0073 16.012
V
0.363
KTS 2018-01-23 06:12:23 2458141.7586 14.067
V
0.218
WRT 2018-01-10 04:30:00 2458128.6875 11.768
R
0.157
WRT 2018-01-10 04:27:33 2458128.6858 13.203
V
0.157
ANC 2018-01-07 16:40:00 2458126.1944 13.6
Vis
0.146
WRT 2017-12-22 15:19:43 2458110.1387 11.103
R
0.071
WRT 2017-12-22 15:18:17 2458110.1377 12.273
V
0.071
KTS 2017-12-14 19:12:17 2458102.3002 12.116
V
0.035
KTS 2017-12-06 19:19:55 2458094.3055 12.275
V
0.998
KTS 2017-11-23 01:22:39 2458080.5574 12.802
V
0.934
KTS 2017-11-08 20:42:25 2458066.3628 14.582
B
0.868
KTS 2017-11-08 20:42:25 2458066.3628 13.443
V
0.868
KTS 2017-11-08 20:42:25 2458066.3628 12.211
R
0.868
WRT 2017-11-06 18:31:23 2458064.2718 12.107
R
0.858
WRT 2017-11-06 18:29:22 2458064.2704 13.525
V
0.858
KTS 2017-10-22 20:03:59 2458049.3361 13.897
V
0.789
WRT 2017-10-04 20:36:57 2458031.3590 12.469
R
0.705
WRT 2017-10-04 20:34:30 2458031.3573 14.327
V
0.705
KTS 2017-09-30 22:07:06 2458027.4216 14.421
V
0.687


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=KL+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png