Ljuskurva: KL Lyr

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-03-09 04:39:47 2458551.6943 13.111
V
0.127
KTS 2019-03-05 11:47:02 2458547.9910 13.008
V
0.110
KTS 2019-02-17 05:07:52 2458531.7138 12.708
V
0.034
KTS 2019-02-17 05:07:52 2458531.7138 11.602
R
0.034
KTS 2019-02-17 05:07:52 2458531.7138 13.969
B
0.034
KTS 2019-02-05 06:34:07 2458519.7737 12.432
V
0.979
KTS 2019-01-25 06:09:04 2458508.7563 12.513
V
0.927
WRT 2018-11-24 17:15:12 2458447.2189 13.234
R
0.642
WRT 2018-11-24 17:08:44 2458447.2144 15.301
V
0.641
KTS 2018-11-03 21:30:23 2458426.3961 16.596
V
0.545
KTS 2018-10-11 23:08:44 2458403.4644 16.439
V
0.438
WRT 2018-09-22 19:00:11 2458384.2918 13.416
R
0.349
WRT 2018-09-22 18:57:18 2458384.2898 15.531
V
0.349
WRT 2018-09-12 19:47:08 2458374.3244 12.928
R
0.303
WRT 2018-09-12 19:43:40 2458374.3220 14.954
V
0.303
KTS 2018-08-29 22:01:37 2458360.4178 14.098
V
0.238
KTS 2018-08-29 22:01:37 2458360.4178 12.547
R
0.238
KTS 2018-08-19 23:07:09 2458350.4633 13.403
V
0.192
KTS 2018-08-06 00:35:34 2458336.5247 12.624
V
0.127
KTS 2018-07-18 09:09:47 2458317.8818 12.0
V
0.041
ANC 2018-07-14 22:47:00 2458314.4493 12.4
Vis
0.025
KTS 2018-06-05 08:41:42 2458274.8623 12.937
V
0.841
KTS 2018-05-09 10:13:35 2458247.9261 13.774
V
0.716
KTS 2018-04-26 09:17:25 2458234.8871 14.319
V
0.655


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=KL+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png