Ljuskurva: KK UMa

Totalt antal observationer: 42
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2017-08-23 20:33:38 2457989.3567 13.827
R
KTS 2017-08-23 20:33:38 2457989.3567 16.415
V
KTS 2017-08-12 20:44:26 2457978.3642 15.993
V
KTS 2017-08-01 20:58:24 2457967.3739 15.702
V
HGG 2017-07-30 21:02:09 2457965.3765 15.475
V
HGG 2017-07-26 21:14:58 2457961.3854 15.394
V
HGG 2017-07-21 21:10:39 2457956.3824 15.184
V
HGG 2017-07-19 21:09:21 2457954.3815 15.095
V
HGG 2017-07-09 23:23:25 2457944.4746 14.769
V
HGG 2017-07-07 21:27:47 2457942.3943 14.756
V
HGG 2017-07-06 21:18:51 2457941.3881 14.679
V
HGG 2017-06-26 21:54:51 2457931.4131 14.454
V
HGG 2017-06-22 00:48:48 2457926.5339 14.329
V
HGG 2017-06-17 07:26:41 2457921.8102 14.176
V
KTS 2017-06-13 03:52:16 2457917.6613 14.123
V
HGG 2017-05-06 07:28:50 2457879.8117 12.92
V
HGG 2017-04-18 22:48:34 2457862.4504 12.173
V
KTS 2017-04-17 03:24:11 2457860.6418 12.087
V
HGG 2017-04-14 07:29:51 2457857.8124 11.977
V
HGG 2017-04-09 06:37:00 2457852.7757 11.8
V
HGG 2017-04-06 11:28:45 2457849.9783 11.695
V
HGG 2017-04-03 09:42:20 2457846.9044 11.616
V
HGG 2017-03-26 10:46:50 2457838.9492 11.471
V
KTS 2017-03-24 22:07:23 2457837.4218 11.424
V
KTS 2017-03-15 00:52:42 2457827.5366 11.591
V
KTS 2017-03-15 00:52:42 2457827.5366 10.47
R
KTS 2017-03-15 00:52:42 2457827.5366 12.877
B
WRT 2017-03-14 20:52:48 2457827.3700 10.308
R
WRT 2017-03-14 20:50:55 2457827.3687 11.617
V
WRT 2017-02-24 03:53:25 2457808.6621 11.719
R
WRT 2017-02-24 03:51:07 2457808.6605 13.519
V
WRT 2017-02-14 02:10:19 2457798.5905 12.677
R
WRT 2017-02-14 02:06:43 2457798.5880 15.075
V
WRT 2017-01-30 23:18:05 2457784.4709 13.415
R
WRT 2017-01-30 23:13:29 2457784.4677 16.199
V
KTS 2017-01-23 12:02:44 2457777.0019 16.54
V
WRT 2017-01-15 00:53:51 2457768.5374 13.812
R
WRT 2017-01-15 00:48:14 2457768.5335 16.713
V
WRT 2016-11-27 05:44:35 2457719.7393 14.339
R
WRT 2016-11-27 05:38:49 2457719.7353 17.539
V
WRT 2016-11-12 04:44:15 2457704.6974 14.496
R
WRT 2016-11-12 04:30:08 2457704.6876 17.273
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=KK+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png