Ljuskurva: KK UMa

Totalt antal observationer: 28
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-04-18 22:48:34 2457862.4504  12.173
V
KTS 2017-04-17 03:24:11 2457860.6418  12.087
V
HGG 2017-04-14 07:29:51 2457857.8124  11.977
V
HGG 2017-04-03 09:42:20 2457846.9044  11.616
V
HGG 2017-03-26 10:46:50 2457838.9492  11.471
V
KTS 2017-03-24 22:07:23 2457837.4218  11.424
V
KTS 2017-03-15 00:52:42 2457827.5366  10.47
R
KTS 2017-03-15 00:52:42 2457827.5366  11.591
V
KTS 2017-03-15 00:52:42 2457827.5366  12.877
B
WRT 2017-03-14 20:52:48 2457827.3700  10.308
R
WRT 2017-03-14 20:50:55 2457827.3687  11.617
V
WRT 2017-02-24 03:53:25 2457808.6621  11.719
R
WRT 2017-02-24 03:51:07 2457808.6605  13.519
V
WRT 2017-02-14 02:10:19 2457798.5905  12.677
R
WRT 2017-02-14 02:06:43 2457798.5880  15.075
V
WRT 2017-01-30 23:18:05 2457784.4709  13.415
R
WRT 2017-01-30 23:13:29 2457784.4677  16.199
V
KTS 2017-01-23 12:02:44 2457777.0019  16.54
V
WRT 2017-01-15 00:53:51 2457768.5374  13.812
R
WRT 2017-01-15 00:48:14 2457768.5335  16.713
V
WRT 2016-11-27 05:44:35 2457719.7393  14.339
R
WRT 2016-11-27 05:38:49 2457719.7353  17.539
V
WRT 2016-11-12 04:44:15 2457704.6974  14.496
R
WRT 2016-11-12 04:30:08 2457704.6876  17.273
V
HGG 2016-09-03 03:44:12 2457634.6557  <16.061
V
KTS 2016-07-06 03:52:42 2457575.6616  14.294
V
KTS 2016-06-07 04:18:28 2457546.6795  13.233
V
KTS 2016-05-11 03:51:41 2457519.6609  12.882
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=KK+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png