Ljuskurva: IZ Dra

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-09-30 18:54:43 2458392.2880 11.665
R
WRT 2018-09-30 18:52:42 2458392.2866 13.521
V
WRT 2018-09-13 20:59:25 2458375.3746 11.279
R
WRT 2018-09-13 20:57:59 2458375.3736 12.962
V
HGG 2018-08-10 03:27:56 2458340.6444 11.963
V
HGG 2018-05-12 06:14:41 2458250.7602 13.893
V
WRT 2018-04-12 21:07:55 2458221.3805 13.432
R
WRT 2018-04-12 21:03:27 2458221.3774 15.605
V
WRT 2018-03-27 20:58:24 2458205.3739 13.783
R
WRT 2018-03-27 20:53:39 2458205.3706 16.126
V
WRT 2018-02-05 01:27:24 2458154.5607 13.169
R
WRT 2018-02-05 01:23:48 2458154.5582 15.31
V
HGG 2018-01-21 08:26:00 2458139.8514 14.949
V
WRT 2018-01-10 03:33:07 2458128.6480 12.544
R
WRT 2018-01-10 03:29:57 2458128.6458 14.637
V
WRT 2017-12-22 16:24:05 2458110.1834 12.038
R
WRT 2017-12-22 16:21:30 2458110.1816 14.077
V
WRT 2017-12-03 17:27:01 2458091.2271 11.65
R
WRT 2017-12-03 17:24:34 2458091.2254 13.516
V
WRT 2017-11-06 17:35:39 2458064.2331 11.251
R
WRT 2017-11-06 17:33:21 2458064.2315 12.896
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=IZ+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png