Ljuskurva: IY Dra

Totalt antal observationer: 32
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-17 22:47:51 2458409.4499 <17.3
V
0.582
KTS 2018-10-04 23:58:59 2458396.4993 <16.79
V
0.547
WRT 2018-09-30 18:40:45 2458392.2783 14.161
R
0.536
WRT 2018-09-30 18:35:25 2458392.2746 17.443
V
0.536
KTS 2018-08-27 00:40:10 2458357.5279 16.379
V
0.443
HGG 2018-08-10 03:21:53 2458340.6402 15.582
V
0.398
KTS 2018-08-07 02:34:22 2458337.6072 15.517
V
0.389
KTS 2018-07-18 09:06:54 2458317.8798 14.998
V
0.337
KTS 2018-06-08 07:37:29 2458277.8177 13.875
V
0.229
KTS 2018-05-03 09:14:15 2458241.8849 12.926
V
0.133
WRT 2018-04-12 20:57:50 2458221.3735 10.681
R
0.078
WRT 2018-04-12 20:52:48 2458221.3700 12.384
V
0.078
WRT 2018-03-27 20:47:45 2458205.3665 10.483
R
0.035
WRT 2018-03-27 20:46:19 2458205.3655 12.069
V
0.035
KTS 2018-03-13 02:17:05 2458190.5952 11.874
V
0.996
WRT 2018-02-05 01:06:48 2458154.5464 11.254
R
0.899
WRT 2018-02-05 01:05:22 2458154.5454 12.923
V
0.899
KTS 2018-01-25 05:23:08 2458143.7244 14.556
V
0.870
KTS 2018-01-20 05:44:09 2458138.7390 15.206
V
0.857
WRT 2018-01-10 03:17:34 2458128.6372 13.071
R
0.830
WRT 2018-01-10 03:07:37 2458128.6303 15.943
V
0.830
KTS 2018-01-05 06:33:59 2458123.7736 16.092
V
0.817
KTS 2017-12-29 06:57:53 2458116.7902 16.129
V
0.798
WRT 2017-12-22 15:50:15 2458110.1599 13.469
R
0.780
WRT 2017-12-22 15:46:48 2458110.1575 16.281
V
0.780
KTS 2017-12-14 19:25:40 2458102.3095 16.767
V
0.759
WRT 2017-12-03 17:19:49 2458091.2221 13.989
R
0.730
WRT 2017-12-03 17:15:21 2458091.2190 16.805
V
0.730
KTS 2017-11-30 20:42:08 2458088.3626 17.33
V
0.722
WRT 2017-11-06 17:28:01 2458064.2278 14.39
R
0.657
WRT 2017-11-06 17:22:24 2458064.2239 18.028
V
0.657
KTS 2017-10-29 20:00:14 2458056.3335 17.985
V
0.636


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=IY+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png