Ljuskurva: IX Lyr

Totalt antal observationer: 31
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-24 16:38:55 2458447.1937 13.232
R
0.805
WRT 2018-11-24 16:36:20 2458447.1919 15.86
V
0.805
KTS 2018-11-24 01:31:17 2458446.5634 <15.5
V
0.803
KTS 2018-11-04 21:04:19 2458427.3780 16.096
V
0.736
KTS 2018-10-15 21:27:56 2458407.3944 16.965
V
0.666
WRT 2018-09-26 19:05:05 2458388.2952 14.693
R
0.599
WRT 2018-09-26 18:59:28 2458388.2913 17.746
V
0.599
WRT 2018-09-18 20:14:12 2458380.3432 14.837
R
0.571
WRT 2018-09-18 20:08:35 2458380.3393 17.746
V
0.571
WRT 2018-09-10 20:22:07 2458372.3487 14.835
R
0.543
WRT 2018-09-10 20:16:39 2458372.3449 17.914
V
0.543
KTS 2018-08-29 21:57:53 2458360.4152 18.024
V
0.501
KTS 2018-08-18 21:06:11 2458349.3793 17.732
V
0.463
KTS 2018-08-04 00:58:10 2458334.5404 16.818
V
0.411
ANC 2018-07-14 22:53:00 2458314.4535 <13.8
Vis
0.341
KTS 2018-06-19 08:26:35 2458288.8518 15.048
V
0.251
KTS 2018-05-29 08:06:34 2458267.8379 14.091
V
0.177
WRT 2018-04-13 00:56:44 2458221.5394 10.607
R
0.015
WRT 2018-04-13 00:55:26 2458221.5385 12.109
V
0.015
WRT 2018-04-03 02:09:44 2458211.5901 10.476
R
0.980
WRT 2018-04-03 02:08:26 2458211.5892 11.925
V
0.980
KTS 2018-03-29 11:00:48 2458206.9589 11.848
V
0.964
WRT 2018-03-27 02:52:48 2458204.6200 10.537
R
0.956
WRT 2018-03-27 02:51:21 2458204.6190 11.927
V
0.956
WRT 2018-03-18 02:49:46 2458195.6179 10.679
R
0.924
WRT 2018-03-18 02:48:20 2458195.6169 12.203
V
0.924
KTS 2018-02-12 12:16:16 2458162.0113 14.392
V
0.807
KTS 2018-01-23 06:29:31 2458141.7705 15.984
V
0.736
WRT 2018-01-10 04:42:05 2458128.6959 13.694
R
0.690
WRT 2018-01-10 04:36:37 2458128.6921 16.69
V
0.690
ANC 2018-01-07 16:34:00 2458126.1903 <13.8
Vis
0.681


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=IX+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png