Ljuskurva: IX Lyr

Totalt antal observationer: 35
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-06-19 08:26:35 2458288.8518 15.048
V
0.251
KTS 2018-05-29 08:06:34 2458267.8379 14.091
V
0.177
WRT 2018-04-13 00:56:44 2458221.5394 10.607
R
0.015
WRT 2018-04-13 00:55:26 2458221.5385 12.109
V
0.015
WRT 2018-04-03 02:09:44 2458211.5901 10.476
R
0.980
WRT 2018-04-03 02:08:26 2458211.5892 11.925
V
0.980
KTS 2018-03-29 11:00:48 2458206.9589 11.848
V
0.964
WRT 2018-03-27 02:52:48 2458204.6200 10.537
R
0.956
WRT 2018-03-27 02:51:21 2458204.6190 11.927
V
0.956
WRT 2018-03-18 02:49:46 2458195.6179 10.679
R
0.924
WRT 2018-03-18 02:48:20 2458195.6169 12.203
V
0.924
KTS 2018-02-12 12:16:16 2458162.0113 14.392
V
0.807
KTS 2018-01-23 06:29:31 2458141.7705 15.984
V
0.736
WRT 2018-01-10 04:42:05 2458128.6959 13.694
R
0.690
WRT 2018-01-10 04:36:37 2458128.6921 16.69
V
0.690
ANC 2018-01-07 16:34:00 2458126.1903 <13.8
Vis
0.681
KTS 2017-12-05 19:21:12 2458093.3064 18.192
V
0.566
KTS 2017-11-09 19:13:26 2458067.3010 17.811
V
0.475
WRT 2017-11-06 18:24:28 2458064.2670 14.543
R
0.465
WRT 2017-11-06 18:17:34 2458064.2622 17.578
V
0.465
KTS 2017-10-22 19:58:13 2458049.3321 17.393
V
0.412
WRT 2017-10-04 20:28:53 2458031.3534 13.928
R
0.349
WRT 2017-10-04 20:22:50 2458031.3492 16.962
V
0.349
KTS 2017-09-20 22:57:04 2458017.4563 16.46
V
0.301
KTS 2017-09-10 20:56:49 2458007.3728 15.984
V
0.265
KTS 2017-09-10 20:56:49 2458007.3728 17.701
B
0.265
KTS 2017-09-10 20:56:49 2458007.3728 13.594
R
0.265
KTS 2017-09-03 22:06:48 2458000.4214 15.628
V
0.241
WRT 2017-08-26 21:05:02 2457992.3785 12.726
R
0.213
WRT 2017-08-26 21:02:00 2457992.3764 15.219
V
0.213
KTS 2017-08-20 00:27:12 2457985.5189 14.85
V
0.189
ANC 2017-08-19 22:01:00 2457985.4174 <14.5
Vis
0.188
HGG 2017-08-12 21:27:30 2457978.3941 14.495
V
0.164
KTS 2017-08-08 23:09:35 2457974.4650 14.282
V
0.150
KTS 2017-07-28 23:20:06 2457963.4723 13.679
V
0.112


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=IX+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png