Ljuskurva: IW And

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-01-07 20:09:00 2458126.3396 <14.9
Vis
ANC 2017-02-17 19:15:00 2457802.3021 <14.4
Vis
ANC 2017-02-15 19:29:00 2457800.3118 14.3
Vis
ANC 2017-01-26 18:34:00 2457780.2736 14.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=IW+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png